Kolik pětiletých dětí v ostravských obvodech mateřskou školu nenavštěvuje? Jak to obvody jako zřizovatelé školek budou řešit?

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Z 383 předškoláků v obvodu Moravská Ostrava a Přívoz jich k zápisu nepřišlo 127. Mohly dojít k zápisu v jiném obvodu, jiném městě, jsou v soukromé školce, v zahraniční a podobně.

„Vyzýváme, stejně jako v jiných obvodech, rodiče dopisem, někteří nám již na tuto informaci odepsali, někteří si dopisy nepřevzali. Ty děti, které nedošly k zápisu a jsou v evidenci našeho OSPOD, postupně oslovujeme prostřednictvím našich sociálních pracovnic a upozorňujeme na povinnost předškolní docházky. Kontroly budou obdobné jako u základních škol. Informace nám poskytnou ředitelé,“ uvedla tisková mluvčí Jana Pondělíčková.

OSTRAVA-PORUBA

V Porubě má povinnost předškolního vzdělávání přibližně 700 dětí. Do školek v září nenastoupilo 69 z nich.

„Rodiče těchto dětí jsme oslovili dopisy a odpovědi následně vyhodnocujeme. Předpokládáme, že minimálně polovina z nich nás bude informovat, že jejich děti už předškolní povinnou docházku nastoupily. S největší pravděpodobností zjistíme, že většina těch, kteří se neozvou, na uvedené adrese už nebydlí,“ popisuje tiskový mluvčí Martin Otipka.

Z původních čtyř a následně dvou variant zbyla už jen jedna. Vedla by od Slovanu ulicí 17. listopadu k Duze  a po Průběžné ulici dále ke Globusu.
Nová tramvajová trať: Ze čtyř tras zůstala jediná. Poruba chce oživit Duhu

OSTRAVA-JIH

„K 1. září letošního roku nebylo přihlášeno do mateřských škol na území obvodu Ostrava-Jih celkem 190 dětí. K 13. září upřesnili rodiče stav 90 dětí ty jsou nahlášeny mimo obvod nebo docházejí do školy v zahraničí,“ uvedla mluvčí obvodu Ostrava-Jih Martina Gavendová.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY

Obvod Mariánské Hory a Hulváky stavy stále aktualizuje, protože v průběhu celého září dochází k postupnému přihlašování těchto dětí. „Důležité je ale to, že některé z dětí, které jsou ve školce zapsané, dosud nenastoupily k zahájení předškolní docházky,“ uvedl 1. místostarosta obvodu Patrik Hujdus.

Lukáš Vaculík
V Opavě točili film o metanolové aféře

POKUTA 5 TISÍC KORUN. KDO JI BUDE VYMÁHAT?

Rodičům, kteří nebudou posílat děti do školky, hrozí pokuta pět tisíc korun.

„Jedná se o přestupek, který spadá do oddělení přestupků. Zatím jsme žádný tento přestupek neřešili,“ uvedla mluvčí Moravské Ostravy a Přívozu Jana Pondělíčková.

„Pokud bude přestupek jasně a prokazatelně klasifikován a bude prokázán úmysl k jeho spáchání, může být případ postoupen místně příslušným úřadům k řešení v rámci přestupkového řízení. V současné době však čekáme na stanovisko MŠMT, které určí, jaké kompetence budou mít v této věci jednotlivé orgány odbory školství, oddělení sociálně právní ochrany dětí, oddělení přestupků a podobně,“ vysvětlil tiskový mluvčí porubského obvodu Martin Otipka.

Mluvčí obvodu Ostrava-Jih Martina Gavendová konstatovala, že záleží na konkrétní situaci, zda na přestupkovém oddělení obvodu, kde má dítě trvalý pobyt, bude udělena pokuta, či pouze napomenutí.

Ilustrační foto
Zmizely z ostravských škol bufety?

Vymáhání pokut považují za zbytečné v obvodu Mariánské Hory a Hulváky. „Plošně nutit rodiče dětí k povinné docházce do předškolního vzdělávání a ještě jim za to hrozit pokutou je nesmysl. Žijeme ve svobodné společnosti a podobné praktiky podle mě mají znaky totalitních režimů. Je řada rodin, které se o své děti umí dobře postarat a připravit je na školní docházku kvalitně i z domácího prostředí,“ uvedl 1. místostarosta obvodu Mariánské Hory a Hulváky Patrik Hujdus.

Rodiče, kteří se rozhodnou vzdělávat své dítě individuálně, jsou povinni prokázat, že jejich potomek není zanedbáván. Každý čtvrtrok musejí přijít s pětiletým dítětem do školky, aby se ukázalo, zda potomek zvládá to, co jeho vrstevníci ve třídě. Nárok na školku ale zároveň, ztrácí.

Lukáš Vaculík
V Opavě točili film o metanolové aféře