„Nesmírně si tohoto počinu považuji. A to mne přivádí k tomu, že jsem ho začal porovnávat s přístupem jiných měst a obcí honosících se hrdě atributem hornické. Přeji si, aby se k hornické charitativní činnosti postavily stejným či podobným způsobem jako Ostrava,“ říká emeritní profesor VŠB-TUO Pavel Prokop.

Ten je sice nestorem novodobého uctívání montánních tradic, ale nechce spojovat nechuť Ostravy spolupořádat loňské 22. setkání hornických a hutnických měst ČR s aktuálním gestem zastupitelů. Ti tento týden schvalují dar ve výši 325 tisíc korun pro ženy a děti třinácti horníků, kteří zahynuli 20. prosince na Dole ČSM.

Ostrava je každopádně první české hornické město, jež na tyto pozůstalé myslí. „Mohlo by se namítnout, že je to populistické a že se to Ostravě hodí do krámu. Ale je to logické a velmi hezké gesto!“ vzkázal Miroslav Štastný. Ten je perkmistrem (předsedou) Sdružení hornických a hutnických spolků ČR.

„Profesní spolky se v minulosti zakládaly právě výhradě za účelem sociální pomoci. Čili jako instituce, které měly zajišťovat přežívání horníků a jejich rodin v havarijních situacích, případně v obdobích nižší těžby uhlí. Na zábavné atrakce tehdy nebývalo dost peněz a radovánky bývaly vždy velice skromné,“ podotýká Prokop.

„K tomuto důlnímu neštěstí sice nedošlo přímo v našem městě, ale jsme region spojený hornickou minulostí, a proto se nás stonavská tragédie dotýká a s rodinami zahynulých soucítíme,“ vysvětluje dar Tomáš Macura, primátor Ostravy. Její zastupitelé si představují, že každá rodina dostane po pětadvaceti tisících korun. Vysloužilý horník a báňský inspektor výroby Josef Gavlas, který se podílel na přípravě neuskutečněného ostravského havířského setkání, je rád, že si město vzpomnělo na své kořeny. Dodává, že i jím vedená Nadace LANDEK Ostrava pamatuje na příbuzné obětí z Dolu ČSM a poukazuje jim částku v řádech tisíců korun.

Ostrava dala nejvíce

Nadace OKD ukončila posledním lednovým dnem sbírku pro pozůstalé po obětech důlního neštěstí na stonavské šachtě a včera oznámila výsledek: 2 722 314 korun. Peníze jednorázově přerozdělí mezi manželky, družky a děti horníků na základě jejich žádosti. Dárců bylo bezmála 1400, v průměru posílali dvě tisícovky. Ale nejvíce věnovala právě Ostrava! „Jsme hornická nadace a máme velkou úctu ke všem lidem, kteří v dolech pracují. V osudný den pod zemí přišli o život manželé, partneři, otcové, kamarádi, prostě lidé, kteří budou všem scházet. Žádné peníze jim sice život nenahradí, ale prvotní materiální pomoc je určitě pro pozůstalé nepostradatelná. Nemůžeme ale zapomenout ani na zraněné horníky, s nimiž také rovněž soucítíme a přejeme jim brzké uzdravení,“ uvedla ředitelka nadace Karolína Preisingerová.

Snímky z nehody se už večer objevily na Facebooku.
Svědky pondělní dramatické automobilové honičky policisté žádají o pomoc