„Nastoupil jsem do Alexanderku už ve dvaapadesátém roce, do učení. Podmínky tam byly dosti primitivní, veškerou naší mechanizací byly sbíječky,“ vzpomíná Stružka na těžbu v nízkých uhelných slojích vybavených jen ručními stojkami. Až později se k pneumatickým kladivům přidávají stroje podřezávající uhelný pilíř řečené šramáky.

„Alexander byla taková rodinná šachta, sedmdesát procent havířů byl stabilní kamarádský kádr. A později přišlo úderničení dneska padesát vozů, zítra šedesát, pozítří sedmdesát…“ uvádí pamětník časů, po nichž zbývají památkově chráněné objekty a upozornění na výdušnou jámu č. 1 a vtažnou č. 2. Obě jsou zasypány už více než čtvrt století.

„Co vím, tak jsme na jedničce měli jeden z nejlepších elektrických těžních strojů z plzeňské škodovky se čtyřetážovými klecemi. Na dvojce takzvané větérce byl těžní stroj pneumatický, jezdilo se s ním o nedělích na noční šichty přichystat rubání na šramání. Při fárání to houpalo,“ líčí Stružka, ze kterého se na stal i báňský technik Dolu Alexander.

Nepamatuje sice průval detritů (tekoucích písků), ale prožíval jiné dramatické události včetně pokusu o stávku před padesáti lety když republiku obsazovala socialistická vojska. „Vedoucí závodu hrozil, že kdo vyfárá spíše, tomu se napíše zkrácení šichty. Dříve jich vyjelo hodně…“ dodává k době, kdy už Alexander spadal pod šachtu Zárubek.

Versailles po hornickuDůl Alexander v Kunčičkách je pro svou kompozici a barokní styl na povrchových objektech nazýván „hornickým Versailles“. A jen výjimečně tam jeho správce státní podnik DIAMO umožňuje exkurze pro veřejnost. „Jedna tato příležitost je druhou zářijovou sobotu od 10 do 16 hodin. Umožníme prohlídku areálu a zájemci mohou i vystoupat po kovové konstrukci zrenovované těžní věže jámy Alexander 2 až do třicetimetrové výšky,“ zve mluvčí podniku Jana Dronská. Pro návštěvníky bude připraveno promítání filmů a výstava fotek či jiných historických artefaktů z ostravských šachet, včetně geodetických přístrojů a důlních kompasů. Děti mohou soutěžit v poznávání hornických předmětů nebo skládání modelu šachty. Do areálu Dolu Alexander se vstupuje z Holvekovy ulice.