„Snažím se podporovat místní ekonomiku a kupovat, co je lokální a české, ale nepodřídím tomu život a neobjíždím farmy,“ říká v nadsázce krajská jednička sociálních demokratů. „Kdyby se všichni lidé ve všech zemích soustředili jen na pomoc své vlasti, do jisté míry se zhroutí mezinárodní obchod, což také bude směřovat ke zničení ekonomiky. Lidé by se měli chovat normálně, jako by se nic nestalo,“ vyzývá bývalý primátor Ostravy.

Povězte, kde letos plánujete strávit svou dovolenou?
Doma, moje žena se ještě poohlíží po Chorvatsku, zda tam bude možno jet. Ráda by vzala dospívající děti k moři. Z hlediska zdraví je to opravdu přínosné. Jinak zůstaneme doma v zemi.

Snažíte se tedy i osobně, nejen politicky podpořit tuzemský turismus, hoteliéry, restauratéry a podnikatele?
V okamžiku, kdy se otevřou restaurace, rozhodně tam zamíříme. Když jedeme na kole, vždy se někam stavíme. Budeme se snažit fungovat normálně. V tom se nic nezmění. Na otevření hospod ale netrpělivě čekám, tu a tam s kamarády rád zajdu na pivo, a to mi hodně chybí.

Změnil jste i zažité zvyky a kupujete například více českých výrobků, nebo do takových detailů nezacházíte?
Snažím se kupovat, co je lokální a české, ale nepodřídím tomu život a neobjíždím farmy. Dávám přednost českým výrobkům, vím jaké náklady jsou spojené dopravou a že zplodiny vznikající při dopravě jsou podstatným důvodem znečištění světa. Až budu mít v pozdějším věku více času na sebe, mohu to řešit obšírněji.

Jak ještě by se podle vás měli lidé u nás v nadcházejícím období chovat, aby právě podpořili místní ekonomiku?
Obyčejní lidé toho v rukou moc nemají. Žijeme ve velmi propojeném světě. Kdyby se všichni lidé ve všech zemích soustředili jen na pomoc své vlasti, do jisté míry se zhroutí mezinárodní obchod, což také bude směřovat ke zničení ekonomiky. Lidé by se měli chovat normálně, jako by se nic nestalo.

Narážíte tím na sílu politiky?
To ona může podpořit domácí produkty či ovlivnit dovoz zboží. Úkolem každého politika je přilákat peníze do regionu. Ve světě je hlavním znakem úspěšné politiky schopnost lákat peníze k sobě do regionu. Způsobuje to vyšší mzdy na všech úrovních, že se lidé mají lépe a podobně. Když o tom tak uvažuji, nejdůležitější je to,co udělají politikové, ne normální lidé. Tady vidíme, jak je politika důležitá. Když věci fungují, je jedno, kdo zemi řídí, ale když přijde krize, tak je to klíčové. Je velký prostor, jak krize využít a jít dopředu. Až vše pomine, lidé se začnou chovat normálně, a čím dřív s tím začnou, tím lépe. I krize v roce 2008 trvala asi pět let, než se země a regiony z krize dostaly. A zhruba těch pět let nás čeká i nyní.

Zdá se, že vinou okolností se ze školy definitivně stal holubník. Žáci prvního stupně dnes nastupují do školy dobrovolně, žákům druhého stupně to má být umožněno pro udržení sociálního kontaktu…
Zatím moc nevíme, jak se chovat. Už když byly povodně v roce 1997, byl to velký zmatek. Není divu, že ministr školství posílá děti do škol opatrně, epidemiologové rovněž radí být opatrní, protože děti jsou tam v těsném kontaktu. Pokud se někdo nakazí, není možné to nepřenést dál. To, že děti dva až tři měsíce nechodily do školy, je velká možnost posunout školství dopředu. Mám syny ve věku 12 a 14 let a víte, pane redaktore, kolik je vedlejších vět příslovečných?

To skutečně netuším…
No vidíte. A není lepší, aby žák vyprávěl z patra, než aby musel umět nazpaměť takové věci? Jaký je rozdíl mezi metaforou, metonymií a synekdochou? To je zahozený čas. Zeptejme se dospělých, co si pamatují z toho, co se učili. Když se o metafoře, metonymií a synekdoše nebudou tři měsíce učit, tak to vůbec nevadí. Na to, co umí, když vyjdou z univerzity, stačí čtvrtina času. Zbylé tři čtvrtiny se učí nepotřebné věci, které umějí jen pro příští zkoušku a nikdy je nebudou potřebovat. K čemu je školství, když inženýr neumí trojčlenku? Lidé si musí umět spočítat z hlavy, jestli vyjdou s penězi, jestli je někdo nešidí a podobně. Je to přitom jen otázka podání, všechny je možno naučit alespoň to základní. Teď by se mělo celé ministerstvo zamyslet a vzít šanci za pačesy.

Jak vlastně vnímáte zaangažování učitelů, kteří si stěžují, že nyní plní téměř dva úvazky, když učí z domu a průběžně ještě docházejí do školy učit nově vzniklé třídy?
Předně chci říct, že jsou stále podprůměrně placeni, navzdory zvýšení platů. Nesleduji to do detailu, ale jsou země, kde učitelé čtyři roky učí a pak mají rok volno. Učit děti, kde jich je třicet ve třídě, je neskutečně vyčerpávající. Je to jako řídit závodní vůz. Neustále musíte být ve střehu. Problém je, že učitelé jsou k tomu ještě zatížení administrativně, vyplňují tolik papírů a mají tolik povinností, že je to vyčerpává podruhé. Je to byrokratická zátěž. Česká republika patří k zemím s největší byrokratickou zátěží obecně, to je naše kultura. Nedokázali jsme se toho zbavit. A to je hlavní problém. Byl bych proto hrozně rád, kdyby lidé, kteří jsou za úpadek školství zodpovědní, uvědomili, že je třeba začít znovu.

A co říkáte na situaci v karvinském revíru a opětovnému šíření nákazy? Podcenilo OKD, potažmo město, kraj, stát situaci?
Asi dvakrát v životě jsem fáral a procházel sprchami, takže vím jaké jsou tam podmínky. Není to Hilton, kde by měl každý vlastní prostor a vířivku. Buďto šachtu zavřete a odnesou to všichni na schodku rozpočtu, anebo se nakazí, což, abychom tomu zabránili, bychom všechny museli zavřít doma. Nemyslím si, že by za to měly padat hlavy. Lidé se izolují a po čase to opět vymizí. Dokud nebude vakcína, nějakou dobu se s tímto takto budeme setkávat.