Univerzita se proto rozhodla požádat o přerušení projednávání. Letos tak nebude moci přijímat nové studenty Všeobecného lékařství.

Co nyní fakultu čeká a co to znamená nejen pro fakultu, ale i zdravotní péči v celém Moravskoslezském kraji, vysvětluje v rozhovoru pro Deník rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Pane rektore, ještě začátkem června jste vyjádřil naději, že by Národní akreditační úřad (NAÚ) mohl fakultě akreditaci udělit, například jen na omezenou dobu a za přísné kontroly. Z čeho jste při takové úvaze vycházel?
Z toho, že hlavní výtkou NAÚ směrem k fakultě byl nedostatečný počet profesorů a docentů na plný úvazek. To je věc, kterou nelze brát na lehkou váhu, ale zároveň je to věc řešitelná. Vzhledem k významu, který má Lékařská fakulta pro zdravotní péči v celém Moravskoslezském kraji, jsem předpokládal, že zde bude snaha o zachování oboru Všeobecné lékařství a předmětem diskuze bude spíše cesta, jak to udělat.

Dřevěný kostelík sv. Prokopa a Barbory, 12. července 2020 v Kunčicích pod Ondřejníkem.
PODÍVEJTE SE: Netradiční kostelík zdobí Beskydy. Stával na Podkarpatské Rusi

NAÚ ale 9. července rozhodl, že akreditaci Všeobecného lékařství fakultě neudělí. Rozhodnutí zatím není pravomocné a univerzita se může odvolat. Využijete tohoto práva?
Je to o něco složitější. Vzhledem k tomu, že negativní hodnocení ze strany NAÚ přetrvávalo, rozhodli jsme se požádat NAÚ o přerušení projednávání naší žádosti o akreditaci ještě před tím, než nám jakékoli stanovisko doručil. Situace je tedy nyní taková, že je celý proces pozastaven, není to tak, že bychom akreditaci nezískali. Věřím, že tak fakulta získá prostor problém vyřešit a získat akreditaci Všeobecného lékařství v dalším roce.

Je už ale jisté, že letos fakulta nové studenty přijímat nebude?
Pozor, pouze na obor Všeobecné lékařství. Na všech ostatních oborech, které akreditaci mají, probíhá přijímací řízení a jsou přijímáni noví studenti. Chybějící akreditace se skutečně týká „jen“ Všeobecného lékařství a jen přijímání nových studentů. Ti stávající normálně dostudují. Říkám sice „jen“, ale jde skutečně o budoucnost zdravotní péče v Moravskoslezském kraji. Z lékařské fakulty naší univerzity každý rok vychází téměř stovka lékařů, z nichž naprostá většina v našem kraji zůstává. To je pro nás nesmírná pomoc, protože Ostrava i její okolí již delší čas nedostatkem lékařů trpí. A v budoucnu, v důsledku jejich věkové struktury a odchodům do důchodu, bude situace skutečně kritická.

Kometa C/2020 F3 NEOWISE u větrného mlýnu, který se nachází v obci Stará Ves u Bílovce, 13. července 2020.
Podívejte se: Takto kometu Neowise zachytil fotograf Deníku na Novojičínsku

Pokud by akreditaci fakulta nezískala ani v dalším roce, co by to pro ni znamenalo? Byla by vůbec životaschopná?
Pravděpodobně by se potýkala s finančními problémy, protože Všeobecné lékařství je obor, který je pro fakultu zdrojem důležitých příjmů. Já ale pevně věřím, že tak daleko se nedostaneme, že vedení fakulty z tohoto zásadního selhání vyvodí důsledky. Právě změnu ve vedení fakulty osobně vidím jako zásadní předpoklad k její renezanci, kterou urgentně potřebuje.

Vedení fakulty, tedy konkrétně děkan Martínek, se ve svém vyjádření nezříká zodpovědnosti, ale upozorňuje na širší kontext neúspěchu žádosti o akreditaci, jako je střídání ředitelů Fakultní nemocnice nebo působení předchozího děkana.
Naprosto souhlasím s tím, že ostravská medicína neměla a nemá snadnou výchozí pozici. Je pro ni mnohem náročnější získat garanty s potřebnými tituly, kterých je už tak v Česku nedostatek, nemá tak dlouhou tradici a to vyvolává předsudky a nedůvěru. Nicméně právě to jsou nejdůležitější úkoly vedení a jeho povinností je tyto strategické problémy řešit. Namísto toho však bylo jméno fakulty poznamenáno dalším šrámem v podobě problémů s přijímacím řízením. Proto jsem přesvědčen, že fakulta nutně potřebuje nové vedení a také jsem již udělal vše, co rektor univerzity udělat může, aby se tak stalo. Nyní je vše v rukou akademického senátu fakulty.

Autoburza na Místecké ulici v Ostravě, 12. července 2020. Ilustrační foto.
Podívejte se: Takto kultovní autoburza v Ostravě pod Rudnou vypadá dnes

Předpokládám, že mluvíte o volbě nového děkana…
Ano. A tyto volby jsou podle mě nadějí ostravské medicíny. Věřím tomu, že se silným vedením ustojí vše, čím v posledních letech prošla. Kvalitou výuky a absolventů je na tom pochopitelně velmi srovnatelně s ostatními fakultami v Česku, zde problém nevidí ani NAÚ. Teď jde o nápravu jejího jména, znovuvybudování důvěry veřejnosti, uchazečů i institucí. Je to extrémně náročný úkol a je třeba si uvědomit, že zde nehledáme pouze špičkového manažera, ale člověka s potřebnou odbornou erudicí a vědeckou historií, který kolem sebe dokáže vybudovat kvalitní tým. Hledáme tak trochu superhrdiny, ale ostravská medicína za to stojí. Stále věřím, že má před sebou slibnou budoucnost.

Když zmiňujete slibnou budoucnost fakulty, co máte namysli?
Fakultu čeká například výstavba cvičné nemocnice, která umožní simulovat reálné situace nejen v nemocnici, ale také v domácím prostředí a v terénu. Nejen budoucím lékařům, ale také například záchranářům nebo ošetřovatelům dá jedinečnou možnost dostat se do reálných situací bez skutečných pacientů, zákroky tak mohou opakovat, analyzovat a získávat bezkonkurenční zkušenosti. Něco takového zatím v Česku neexistuje, první cvičná nemocnice se teprve buduje v Brně, Ostrava by měla být chronologicky druhým místem. Fakulta stojí také za významným výzkumem vlivu znečištěného ovzduší na aktivní sportovce, těhotné ženy či seniory. Unikátní je také propojení fakulty s pracovišti Fakultní nemocnice Ostrava, kdy studenti mohou sledovat zákroky online a následně je s vyučujícími diskutovat. Lékařská fakulta Ostravské univerzity skutečně má co nabídnout.

Radnice Slezské Ostravy.
Slezská Ostrava spouští investice za téměř 200 milionů korun

V médiích se dokonce objevila zpráva nebo spíše spekulace, že si děkani ostatních fakult OU snad lékařskou fakultu na univerzitě nepřejí či na ni útočí…
To je nepochopení a naprostý nesmysl. Děkani, ostatní fakulty i celá univerzita si uvědomuje důležitost Lékařské fakulty jak pro univerzitu, tak pro město i pro kraj. Všech pět ostatních fakult naší univerzity v minulosti výrazně fakultě pomohlo finančně a opakovaně ji ve všech směrech podpořilo. Co však děkani jednoznačně odsoudili, bylo již zmíněné přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky. Navíc v situaci, kdy se někteří členové vedení Lékařské fakulty hájili tím, že se podobné praktiky děly i na ostatních fakultách. Jak vnitřní kontrola, tak komise NAÚ jednoznačně prokázala, že se toto v minulosti dělo pouze na Lékařské fakultě. Děkani i další orgány univerzity se vymezili jen proti jednání stávajícího vedení fakulty, nikoli proti fakultě jako takové.