Letošní rok bude pro obyvatelé Staré Bělé náročný, budoucnost příjemná. Většina letošních plánovaných investic ve Staré Bělé se totiž týká ulic Mitrovické a Na Lukách, které jsou ve správě kraje a čeká je kompletní rekonstrukce.

„Projekty jsou vysoutěžené a nyní budou obeslány firmy k podpisu smluv,“ říká starosta Staré Bělé Mojmír Krejčíček k akci plánované spoustu let a kryté i z evropských fondů. Rekonstrukce potrvá od června do listopadu.

„Celá páteřní komunikace Starou Bělou projde důkladnou rekonstrukcí, včetně podkladních vrstev a betonových nástupišť pro autobusy. Výrazně se po tu dobu omezí provoz Starou Bělou,“ říká Krejčíček a žádá o shovívavost u doprovodných jevů jako prašnost, hlučnost, špatná dostupnost zásobování či výluky MHD. V příštím roce bude stavba pokračovat dál už na území Polanky nad Odrou. 

Jak se Stará Bělá vypořádává se současnou nelehkou situací?
Patrně lépe než bytové městské části, protože v podstatě každý u nás má zahradu. Chybí nám samozřejmě společenské akce, sociální kontakt, možnost zajít si na pivo a probrat, co nás trápí. S důsledky se budeme vypořádávat ještě dlouho. Když jsou lidé zavření, vadí jim každá maličkost. Těším se, až se budeme moci opět setkávat a pořádat krásné akce. Loni jsme zrušili všechny – pálení čarodějnic, Starobělskou pouť, dožínky, celou koncertní sezonu, svatomartinský průvod i vánoční veselí.

Pro letošek už některé plánujete, nebo nevěříte možnosti jejich konání?
Čekáme, jak se situace vyvine. Nevidíme moc nadějně, že by se pořádalo pálení čarodějnic nebo Starobělská pouť, která se koná v půlce května. Co bude dál, teprve uvidíme. Peníze na tyto akce v rozpočtu necháváme, a pokud se nevyčerpají, přesunou se do příštího roku, který bude doufejme příznivější, protože chceme oslavit 750 let první písemné zmínky o Staré Bělé – tehdy několika selských usedlostech a hospodě. Bylo by hodně špatné, kdybychom zrovna u této příležitosti nemohli uspořádat žádnou akci. Finanční nároky na kulturu v příštím roce proto očekáváme výrazně větší a případné letošní přebytky rozhodně zužitkujeme.

To vypadá po dvou suchých letech na pořádnou kulturní obrodu…
Ano, akce budeme připravovat na celý rok, stěžejní bude samozřejmě ta červnová kolem data první zmínky. Zatím ale ani není chuť řešit nějaké přípravy, máme jen kostru.

Stará Bělá bude mít tedy příští rok 750 let, vy v pozici starosty osm. Jak jste se do této pozice dostal?
V devadesátých letech jsme dvě volební období vykonával funkci místostarosty, nyní dvě období funkci starosty. Mezitím jsem pracoval v oblasti informačních technologií, ale především jsem vedl aktivní spolkový život, který chci rozvíjet i ve této funkci. Silná podpora spolkového života je tady ale dlouhodobě. Beru to tak, že spolkový život je základ občanské společnosti na vesnici. A bez podpory obcí není možné spolkový život rozvíjet a posouvat. Zvláště, když spolky mají historicky daný majetek, který musí udržovat, přičemž náklady jsou úplně jiné než kdysi. Spolky jsou proto základ života každé malé obce a je třeba jim pomáhat.

Jaké aktivní a úspěšné spolky máte ve Staré Bělé?
Škola i školka mají sdružení rodičů, je tady tělovýchovná jednota, fotbalový klub, orli, skauti, včelaři, zahrádkáři, chovatelé, myslivci, lyžařská škola, taneční škola, jezdecký klub Baník Ostrava, technické sporty, což v podstatě pokračování bývalého Svazarmu, ale také spolek, který pořádá příměstský tábor. Je jich spousta, spolkový život ve Staré Bělé je opravdu bohatý a podle mě v tomto ohledu možná čníme nad ostatní menší obvody. Nechci se ale chlubit cizím peřím, protože to je zásluha především samotných spolků.