Říká, že moravskoslezští komunisté mají odmakáno na empiru i pod ním, kde se v poslední čtyřletce nacházeli. Tedy v opozici. A přestože uznává, že stávající vedení kraje Moravskoslezskému kraji neublížilo, jisté výhrady k jeho fungování Josef Babka má. Zejména v oblasti zdravotnictví.

„Jsem přesvědčen, že optimalizovaná orlovská nemocnice nyní v boji s koronavirem v souvislosti se situací na Karvinsku chybí,“ říká lídr KSČM pro podzimní volby do zastupitelstva kraje, který jako hlavní problém pro následující období vnímá avizované ukončení těžby uhlí v dolech OKD. „Zásadně to odmítáme a nepovažujeme to za možné řešení!“

Pro letošní volby jste přišli s novinkou a chcete na voliče netradičně cílit i přes facebookové stránky. Je to pokus o přilákání dalších mladých voličů, nebo zkrátka jen jdete s dobou?
Je to využití nového prostředku a také reakce na situaci v souvislosti s koronavirem, kdy se letos kontaktní kampaň stala dost omezená. Řadu akcí jsme museli zrušit, zejména v období května, kdy mělo dojít k zahájení kampaně prvomájovými oslavami. Facebook a sociální sítě obecně se ukazují jako významný – a nyní téměř jediný – prostředek, jak oslovovat voliče. Tedy nepočítám-li reklamu prostřednictvím novin, dopravních prostředků, plakátů a výlepových míst, která se objeví v poslední fázi kampaně v září.

Politik Jakub Unucka (ODS) při rozhovoru pro Deník, srpen 2020.
Lídr ODS a TOP 09 Jakub Unucka: Zavřít doly do dvou let je fantasmagorie

Komunisté po moravskoslezských krajských volbách v tomto tisíciletí vesměs oscilují mezi koalicí a opozicí, podle toho, jaká strana volby vyhraje. Pro vítěze voleb jste většinou buďto hlavní myslitelný partner pro koalici, nebo téměř ten poslední, je to tak?
Uplynulo dvacet let od vzniku krajů. Dvakrát, tedy osm let, jsme byli v koalici, třikrát, čili dvanáct let, v opozici. Máme zkušenosti odevšad – já tomu říkám, že máme odmakáno jak na empiru, tak i pod empirem. Jsme stranou, která je schopna pracovat jak v koalici, tak v opozici. Samozřejmě v koalici je poté jednodušší plnit stanovený volební program, což jsme za těch osm let, kdy jsme byli v koalici s ČSSD, prokázali.

VIZITKA JOSEFA BABKY
Josef Babka (narozen 5. září 1956 v Praze) je dlouholetý moravskoslezský politik, nejdéle sloužící zastupitel města Ostravy i Moravskoslezského kraje. V roce 1985 získal na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul JUDr., zkušenosti z praxe má však i z průmyslových odvětví, například z ocelárny v bohumínských Železárnách a drátovnách. Je také dlouholetým zaměstnancem strojírenských Vítkovic, kde vedl právní odbor a odbor speciálních projektů. Dlouhodobě působil jako předseda a místopředseda dozorčí rady. V letech 2012 až 2016 byl prvním náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje. V politice se pohybuje od roku 1976. Má tři dospělé děti.

Jaký výsledek očekáváte tentokrát? Vyjde koalice?
Po minulých volbách si příliš netroufám dělat prognózy. Komunál a kraj nejsou politicky a ideologicky tak vyhraněné volby jako volby celostátní. Je to i o komunikaci mezi jednotlivými lidmi v politických stranách. Koalice mohou vzniknout různorodé a mnohdy neodráží národní koalici po parlamentních volbách. Také tentokrát kandidují i nové subjekty, poprvé například Piráti, u kterých se ukáže, jakým způsobem se uchytí v krajích. Do krajských voleb se samozřejmě výrazně promítá celostátní politika, která výrazně ovlivňuje volbu voličů podle stran z hlediska vyjadřování celostátních představitelů politických stran. Bude to zajímavé.

Je „na trhu“ někdo, s kým byste do koalice nešli?
My jsme vždy vstupovali do voleb s tím, že jsme připraveni spolupracovat s každým, kdo mandát od lidí dostane. To zdůrazňuji i pro letošní volby. Jsme tradiční politická strana, která uplatňuje poměrné zastoupení ve vedení. Ne vždy se to daří, ale programově to máme takto zakotvené.

Jak se tváříte na vznik řady stran a hnutí, kterých se v posledních letech objevuje vícero, po volbách mnohdy zaniknou a vesměs nemají šanci na úspěch?
Je potřeba to rozdělit na celostátní, krajskou a obecní politiku. Obecně si myslím, že vznik řady politických stran a hnutí je způsoben tím, že stávající společnost starším politickým stranám moc nedůvěřovala a chtěla změnu. Ukazuje se, že vznik těch jednonázorových stran, jako Věci veřejné nebo Lidé, nijak zvlášť neprospěl republice ani konkrétnímu prostředí. Něco jiného je to na úrovni obcí. Koneckonců politika je o hájení a prosazování zájmů, ať už jednotlivců nebo skupin, takže není divu, že v obcích mnohdy vznikají strany s názvem dané obce, s klíčovými slůvky ‚pro lidi‘ a další. Na úrovni kraje je to už trošku jiná úroveň, ale i tam jsou skupiny a hnutí, která vznikají ad hoc na základě něčeho, co v danou chvílí hýbe daným okresem nebo částí kraje. V komunálních volbách to bylo zřejmé například ve Frenštátě, kde vyhrálo zcela přesvědčivě hnutí, které bojovalo proti těžbě na Frenštátsku, a získalo mandát ve vedení radnice tuším po dvě volební období.

Politik Lukáš Curylo při focení pro Deník, červenec 2020 v Ostravě.
Lukáš Curylo, lídr KDU-ČSL a pravá ruka hejtmana: Konec těžby bude strašná rána

Sám jste v politice už bezmála pětačtyřicet let. Stále vás baví?
Máte pravdu, že jsem od roku 1990 bez přestávky nejdéle sloužícím zastupitelem města Ostravy, a spolu s Karlem Kubošem od roku 2000 i nejdéle sloužícím zastupitelem Moravskoslezského kraje. Kdyby člověka politika nebo práce s lidmi a pro lidi nebavila, tak ji dělat nemůže. Na druhé straně i věk a zkušenosti získané z politické práce se vždy promítají do vlastní činnosti. Já jsem měl to štěstí, že po celou tu dobu zastupitelské práce jsem se kromě obecních záležitostí zaměřoval i na legislativu, právo a bezpečnost, ať už v rámci města nebo kraje. Jsem tedy rovněž služebně nejstarší předseda právní komise rady města. Zkušenosti se zúročují i věkem, ale základní principy v přístupu k politice mám stejné.

Dal jste si nějaký osobní cíl nebo slib rodině, dokdy se chcete politice aktivně věnovat?
Už při minulých krajských volbách jsem veřejně řekl, že to je na čele kandidátky naposledy, ale nestalo se tak. Opětovně jsem byl stranou nominován na čelo kandidátky do kraje. Tehdy jsem odchod z čela strany připouštěl i z důvodu osobních, spíše zdravotních, které se v mezidobí vyřešily, takže jsem nominaci pro tyto volby ještě přijal. Je však jednoznačné, že jako lídr KSČM pro krajské volby vystupuji naposled.

I v případě, že byste byl opět nominován?
Teď mám 63 let, v příštích krajských volbách budu mít téměř 68 let, a to si myslím, že by lídr už mít neměl.

Ve svém volebním programu avizujete zejména přikládání důrazu na další transformaci regionu a řešení situace po ukončení těžby v dolech OKD. Jakými prostředky chcete zabránit odchodu lidí z regionu, zvýšení nezaměstnanosti a možná i drobnému sociálnímu úpadku postižených oblastí, což jsou jevy, které bezprostředně hrozí?
Je pravda, že podobnými hrozbami jsme si v minulosti už prošli. Ať už to bylo počátkem devadesátých let nebo později při další hospodářské krizi. Současný stav je ale pro život v Moravskoslezském kraji velmi ohrožující. I proto jsme letošní volební motto nazvali Bezpečnost. Zdraví. Soběstačnost. Solidarita. Nejde o prázdná volební slova, ona mají svůj jasný obsah. Když hovoříme o bezpečnosti, tak nejen o bezpečnosti související s kriminalitou, ale i o bezpečnosti v dodávkách energie a tepla, které jsou útlumem OKD velmi vážně ohroženy. Vezměte do úvahy, že zdroje tepla a elektrické energie na našem území jsou ze 70 procent navázány na černé uhlí. Proto nápad, že těžba bude utlumena v roce 2022, zásadně odmítáme a nepovažujeme jej za možné řešení. Jakékoliv další alternativní zdroje energie nebudou k dispozici a ani rozvodná síť nebude schopna tento kraj zásobit elektřinou a teplem. Je to ohrožení provozu 250 tisíc domácností, které jsou napojeny na centrální zásobování teplem.

Politička Zuzana Klusová (Piráti) při rozhovoru pro Deník, srpen 2020.
Lídryně Pirátů: Chci ukázat lidem, že Moravskoslezský kraj není jen Ostrava

Je otázka, do jaké míry dokážeme z našeho regionu ovlivnit rozhodnutí státního podniku. Pokud k útlumu těžby v roce 2021 nebo 2022 skutečně dojde, jaké jsou podle vás nejpravděpodobnější možnosti, jak v regionu zajistit energetickou soběstačnost?
Je nepřípustné, aby vláda přijala Zelenou dohodu, aniž by vzala v potaz skutečnost, o níž vám hovořím. Došlo by nejen k postihu Ostravsko-karvinských dolů, ale i návazných provozů a ohrožení projektů, které jsou v tomto kraji poměrně dobře rozpracovány, například vodíkový program. Nejvhodnější výroba vodíku je z koksárenského plynu, který ho obsahuje nějakých šedesát procent, nebo z metanu. Uzavřením šachet bychom si bez náhrady rozbili celý řetězec, na kterém je Ostravsko postaveno, tedy: uhlí – koks – železo – ocel. Dokud nebude dořešena náhrada, není možné ani přípustné, aby někdo těžbu uhlí zastavil, a já ani příliš nevěřím, že se k tomu někdo odhodlá. Tady jde o ohrožení obyvatel tohoto kraje. Až tu lidé začnou mrznout, když nebude čím topit, tak si i ekologové rozmyslí, jestli přece jen není lepší ještě nějakou dobu těžit uhlí. Nehledě na to, že si myslím, že žádný stát na světě si nedovolí nechat takové nerostné bohatství v zemi.

Také chcete do školních osnov prosadit předmět, který by obyvatelstvo připravil na situaci, jež celý svět trápí poslední měsíce. Bude to taková branná výchova, verze 2.0?
Je jedno, jak to bude nazváno, ale příprava na krizové situace se podcenila na všech stupních vzdělávání od základních škol až po univerzity, tedy kromě fakulty bezpečnostního inženýrství, kde je tomu věnován vlastní obor. Starší generace, která tímto prošla na základních školách pod názvem branná výchova, je na krizové situace bezesporu lépe připravena než současná mládež, která o tom neví vůbec nic. Nejde přitom jen o napadení státu, ale jak ukázal koronavirus, i o epidemiologickou situaci nebo výbuch, průmyslové havárie a celou řadu jiných krizových situací. Děti by měly vědět, jak se chránit, kam se obrátit, jaké prostředky používat… To je věc, která by se měla do učebního plánu na školách rozhodně vrátit.

Vyjma toho, co už zaznělo, jaké jsou vaše další priority a plány na to, kam by měl Moravskoslezský kraj směřovat dál?
Koronavirus způsobil to, že Moravskoslezský kraj bude pro příští roky v takové obranné politice. Je důležité, aby kraj podporoval nové obory a příliv nových, velkých investorů a aby pokryl případné úbytky zaměstnanců v těžkých provozech. Znova opakuji: jestliže se zavřou šachty a bude v ohrožení hutnictví, ocelářství a koksárenství, dotkne se to stovek tisíc lidí, což tento kraj neunese.

Rektor Ostravské univerzity Jan Lata
Ostravská univerzita: Může rektor bezpečně odvolat děkana, který porušil zákon?

Jsme region velmi různorodý – od horských oblastí po nejprůmyslovější srdce republiky. Lze vůbec volební program sestavit tak, aby cílil na všechny?
Máme to uvozeno ve volebním programu, že není opomenuto nic a není privilegovaných území, čímž deklarujeme, že nám jde o celkový rozvoj kraje. Samozřejmě jiný rozvoj se předpokládá na Bruntálsku a jiný na Ostravsku nebo Karvinsku. Každý region má svá specifika. Máme výhodu dvou pohoří z hlediska cestovního ruchu a využití lidí ve službách, ale i tam nastane obranná politika, protože koronavirus cestovní ruch pozastavil. Motto soběstačnost sedí hodně právě na Bruntálsko, protože tento region byl v minulosti hodně zemědělsky zaměřený, a je ke škodě tohoto kraje i celé republiky, že soběstačnost zejména ve výrobě základních potravin byla natolik zničena, že dnes jsme v mnohém velmi výrazně závislí na dovozech.

Jste tedy pro větší podporu lokální zemědělské produkce?
Jen se podívejte na kvalitu a ceny produktů, které k nám přicházejí. Brambory, květák, mrkev, celer… To je špatně. Měli bychom podpořit obnovu zemědělské výroby tam, kde byla a kde je stále možné ji realizovat. Naopak třeba v oblasti dopravy se podívejme na aktuálně ekology opět čerstvě napadený obchvat Karviné. Je to sice záležitost ŘSD, ale problém se týká regionu a má velký dopad nejen z hlediska pracovních míst, které by stavbou vznikly, ale i z hlediska životního prostředí, dopravní obslužnosti a bezpečnosti při průjezdu Karvinou. Stačí si vzpomenout na slib z minulé kampaně ODS, který se poté promítl do koaličního plánu stávající koalice.

Který slib máte na mysli?
Do jedné hodiny z kteréhokoliv místa kraje se dostanete do Ostravy. Já jsem tedy nějaký řidič, ale je to nesmysl, který byl vyřknut, a lidé jej podpořili. Jakub Unucka, lídr i pro letošní volby, v televizi s klidným a jemu vlastním úsměvem na tváři – a to ho mám jinak hodně rád – redaktorce řekne, že lanovka na Lysou horu byl jen marketingový tah a že to nemysleli vážně. Nyní přišli se svým modrým plánem a když to dám do kontextu, tak řeknu, že ten jeho modrý plán je taky jen marketingový tah. Jinak to ani být nemůže. V modrém plánu pošlete SMS na mobilní číslo, zadáte PSČ a hned vám to vyhodí, že v Rychvaldě se bude dít to a ono, v Orlové se bude stavět koupaliště. Vždyť jen posbírali problémy, které jednotlivá místa trápí, a tváří se, že to kraj všechno bude zajišťovat. To je přece nesmysl.

Nová švýcarská tramvaj Tango NF2 nOVA. Na svou první jízdu Ostravou i s cestujícími  vyrazila v pondělí 13. srpna 2018 z Martinova po trase linky číslo 4.
To je jízda! Z Poruby do centra Ostravy opět tramvají a nejrychleji v Česku!

V sérii předvolebních rozhovorů Deníku to už jednou zaznělo, ale povězte sám – nemyslíte si, že některé strany budou chtít situace ohledně koronaviru zneužít ve svůj prospěch, a to nejen tak, že samozřejmě budou hledat nejlepší řešení pro další roky a stabilizaci ekonomiky, ale zejména pro výpady vůči konkurenci?
Negativní hodnocení stávajících koalic je vždy na programu dne, protože samozřejmě ne vše se jim daří a podařilo, ale souhlasím, že cesta jen negativní kritiky není úplně správná. Strany by se měly spíše prezentovat tím, co udělaly, případně tím, čemu chtějí zabránit nebo co udělat chtějí, či nechtějí. Zkrátka aby byly důvěryhodné. Jen samotná kritika všeho je nesmyslná. Jestli jste sledoval má vyjádření ke koronaviru a činnosti bezpečnostní rady kraje, tak jsem byl hodně umírněný, protože nemá cenu do všeho jen mudrovat, zvláště když má člověk méně informací než ti, kteří ‚sedí na zdroji‘.

Ano, kulantně řečeno Josefem Babkou: Situace je složitá, řekl bych až chaotická…
Ano, pěkný článek, odpovídá realitě.

Na závěr se zeptám i vás. Kdybyste měl dosavadní účinkování tohoto vedení kraje ohodnotit jako ve škole, jakou známku byste mu za období 2016 až 2020 udělil?
Nejde o hodnocení na stupnici. Jsem rád, a to předesílám, že kraj jako takový pokračoval v dlouhodobých plánech, které jsme v minulém funkčním období připravili, a neudělal nějaký řez jen proto, že to tehdy připravili ‚socani‘ a ‚komouši‘. Dlouhodobé strategie, které byly přijaty, začala koalice plnit. To nám mimo jiné umožnilo, že jsme z těch čtyř let třikrát podpořili rozpočet. Byl totiž směřován na ty věci, které vycházely z námi napsaných dlouhodobých strategií. Z tohoto titulu si vedli dobře.

Cítím z vašich slov to pověstné ‚ale‘…
Ale nic není dokonalé. Už mnohokrát jsme se vymezili k otázce zdravotnictví a necitlivého zásahu kraje směřovaného vůči bílovecké a orlovské nemocnici. Tu bíloveckou se nám podařilo spolu s městem ještě ochránit, ale tu orlovskou ne, a já jsem přesvědčen, že právě orlovská nemocnice nyní v boji s koronavirem v souvislosti se situací na Karvinsku chybí. Kraj má nyní náměstka pro zdravotnictví úplně k ničemu. Musím říct, že komunikace s některými představiteli kraje byla v uplynulém čtyřletém období na poměrně dobré úrovni, s některými to bylo notně horší. Každopádně hlavní účet vystaví voliči. V plánu, který stávající koalice vyčlenila na osm let, se dost špatně orientuje z hlediska toho, co je splněno. Třeba onen výrok, že v Ostravě budeme odkudkoliv v kraji do hodiny.

Vesměs tedy ve vás převládá pozitivní náhled na čtyřleté účinkování stávajícího vedení kraje?
Kdybych to měl říct lehce eufemisticky, tak tato koalice – vyjma některých oblastí – kraj nepoškodila.

K TÉMATU

Tváře na kandidátce KSČM

1. Josef Babka
2. Miroslav Hajdušík
3. Alena Grosová
4. Ivan Strachoň
5. Petr Havránek
6. Jiří Blahuta
7. Ladislav Sekanina
8. Tomáš Michna
9. Jana Pohludková
10. Ivan Žárský

Jak dopadli v krajských volbách 2016?
Komunisté ve volbách před čtyřmi lety získali 11,38 % hlasů a devět křesel v zastupitelstvu. Obhajovali však dvacet mandátů a pozici v koalici. Tu nakonec v roce 2016 utvořilo ANO s KDU-ČSL a ODS, v opozici skončily s KSČM také ČSSD a SPD s SPO.