Vznikly dva názorové tábory. Univerzita navenek zaujala jednotné stanovisko spočívající v přesunu ekonomické fakulty (EKF) do kampusu, avšak čelní představitelé fakulty rozhodnutí zdaleka nemají za konečné. Také řada ostravských politiků je v rozpacích.

„Poraženými budou hlavně studenti. Pět let na fakultě v srdci Prahy patřilo k těm nejlepším a nedovedu si představit studium na okraji města. Bez divadel, klubů, přehršle kaváren a hospůdek a to prostě není ono,“ napsal na Twitteru v reakci na rozhodnutí univerzity radní Lukáš Semerák.

V komentáři dodal, že současný trend neopravovat staré cenné budovy s tradicí a stavět nové na zelené louce považuje za zhýralý. „Pokud k tomu univerzitu ponouká stát, platí to i o něm. Třeba konverze Dolních Vítkovic stála spoustu peněz a jsme na ni hrdí. Byli bychom taky hrdí na levnější Svět techniky v krabici někde na poli?“ táže se politik.

SERIÓZNÍ ANALÝZU NIKDO NEVIDĚL

Někteří jiní politici jsou opačného názoru. Třeba Lumír Palyza nebo hejtman Ivo Vondrák variantu přesunu do kampusu vítají. Za uzavřenou věc však toto podle jeho slov velmi citlivé a nelehce vysvětlitelné téma nemá sám děkan EKF Zdeněk Zmeškal, jehož Deník oslovil.

„Ve zkratce může dojít ke zkreslení a nesprávné interpretaci sdělovaného. Je třeba zvažovat řadu kritérií, faktory finanční, sociální, politické. A je žádoucí mít více informací. A právě na této analýze jsme s panem rektorem dohodnuti,“ říká Zdeněk Zmeškal, který rektorovi univerzity předložil podklady pro vznik důkladné analýzy, která má přesun prověřit. Ta ale zatím nevznikla.

„Rozhodnutí přesunu fakulty tedy nevychází ze seriózní analýzy, tu nikdo na univerzitě neviděl, ani já. S ohledem na nutnost rozhodovat v intencích péče řádného hospodáře je zřejmé, že rozhodnutí nemůže být definitivní, neboť bez řádné analýzy není možné v rámci struktur a procesů na univerzitě takto postupovat,“ reaguje děkan fakulty Zdeněk Zmeškal.

Nejistota je patrná také ze slov proděkanky fakulty Dany Dluhošové. Rektor univerzity Václav Snášel však podobné úvahy označil za poškozování univerzity a děkanova slova o analýze za smyšlenky.

Rektor k přesunu: Je definitivní. Kdo říká opak, poškozuje univerzitu

ROZHOVOR/ V závěru minulého týdne rektor Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Václav Snášel vynesl dlouho očekávaný verdikt. Ekonomická fakulta se do roku 2022 přestěhuje z centra města do univerzitního kampusu v Porubě, kde stát zaplatí výstavbu nové budovy. Rozhodnutí však veřejnost, ale i samotnou univerzitu názorově rozděluje.

Václav Snášel rektor VŠB-TUO.

„Jedná se o účelovou kampaň vůči univerzitě. Evidentně se zveličují marginální důvody oproti těm skutečně podstatným,“ reaguje Václav Snášel (na snímku výše) na debatu, která se vede kolem záměru přesunutí fakulty.

Půjde o jednu z největších změn v historii univerzity. Jste na ni připraveni? Jaké prvotní komplikace přesun přinese?
Přinese to nutnost výstavby nové budovy fakulty, což je komplikace sama o sobě. Nedávno jsme stavěli novou fakultu elektrotechniky a informatiky, takže víme, co nás čeká. Dotkne se nás to standardním stavebním ruchem, občasným projetím náklaďáku, bez toho to nejde. Jiná omezení nebudou, studenti až do výstavby zůstanou ve stávající budově na Sokolské třídě.

Tématu se budeme věnovat také v příštím vydání Ostravského týdeníku, pro nějž připravujeme mimo jiné obsáhlou anketu s ostravskými osobnostmi. Čemu dávají přednost?

Proč padla volba právě na „ekonomku“, která je v centru už čtyřicet let?
Důvod je poměrně jednoduchý náš areál je jedním z největších kampusů ve střední Evropě, je zde spousta moderních budov, vynikající infrastruktura. A oproti tomu máme jednu izolovanou část ve městě, kde úpravy, opravy a provoz nejsou příliš efektivní. Nabízí se poměrně jednoduchá záležitost pokračovat v rozvoji kampusu, který už existuje.

Ekonomická fakulta není jediná oddělená fakulta. Plánujete do budoucna přesunout do kampusu i další fakulty?
K přesunu dalších fakult zatím není žádný důvod a příčina. Pokud by se věc měla tak, že jsme před dvěma lety dokončili rekonstrukci ekonomické fakulty, nyní bychom ji samozřejmě nepřesouvali. Ale situace je jiná. Stojíme před rozhodnutím, co s poměrně rozsáhlým areálem v centru města, a potřebujeme propojit studijní obory se zbytkem univerzity. Je to tedy zcela přirozené řešení.

Je rozhodnutí o přesunu definitivní?
Myslím si, že každé učiněné rozhodnutí je definitivní (úsměv).

Mám dojem, že čelní zástupci fakulty stěhování zrovna nakloněni nejsou. Podle děkana fakulty přesun za „hotový“ ještě zdaleka považovat nelze a…
…(vstoupí do řeči) Pan děkan o tom za prvé nerozhoduje, za druhé to jsou možná nějaké jeho dojmy a za třetí si myslím, že tímto trochu překračuje své kompetence, protože já jsem jej nikdy jednáním za univerzitu nepověřil. Pokud si tady na ulici posbíráte nějaké lidi a budete se s nimi bavit, tak je možné, že něco takového řeknou, ale znova opakuji, že já jsem jednáním za univerzitu nikoho nepověřil.

Vrátím se ještě ke slovům pana děkana, který říkal, že je potřeba provést důkladnou analýzu obou možností, na níž jste spolu údajně domluveni.
Znovu opakuji, že já jsem jej nepověřil jednáním s médii a toto jsou v podstatě smyšlenky pana děkana. Nechci a nebudu je komentovat. Pokud vycházíte z takovýchto názorů, tak je to smutné, ale nedá se s tím nic dělat. (směje se)

Oslovil jsem děkana fakulty, které se situace týká. Na tom mi nepřijde nic smutného. Ale rozumím, že vy jste jeho nadřízený.
Není to o tom, jestli jsem vyšší nebo nižší, ale znovu vám opakuji, že jednat za univerzitu a vyjadřovat se k ní mohu jen já a děkana jsem tím nepověřil. To znamená, že on zcela jasně překračuje své kompetence, svými útoky na univerzitu ji poškozuje a nepřispívá k jejímu dobrému jménu.

Souhlasíte například s názorem hejtmana Vondráka, že odliv tří tisíc lidí z centra města je problém, který by neměla řešit univerzita, nýbrž město a městský obvod?
Pokud to město samo není schopno vyřešit, my jim s tím můžeme pomoci a poradit. Myslím však, že jsou svéprávní a schopni tuto situaci vyřešit. Role univerzity podle vysokoškolského zákona jednak není zalidňovat centra měst. Druhá věc je, že ekonomická fakulta měla v relativně nedávné minulosti kolem sedmi tisíc studentů, teď má necelé tři tisíce a je zajímavé, že ty čtyři tisíce studentů město nezaznamenalo a nyní má strach, co bude po odchodu tří tisíc studentů. Mně to prostě nedává logiku.

Jaké konkrétní výhody mezioborové a mezifakultní spolupráce se přesunem fakulty naskýtají?
Do regionu bychom měli přinášet zaměstnání s vyšší přidanou hodnotou. Právě diskutujeme s firmou Siemens, která zde chce přenést svou pobočku na vývoj elektromotorů, kde by se mohlo zaměstnat až čtyři sta špičkových odborníků. Přivedli jsme sem firmu TietoEnator, kterou zásobujeme studenty. Toto může region posunout kupředu, toto jsou firmy, které poskytují přidanou hodnotu. Nyní máme projekt za asi 260 milionů korun, v rámci něhož by se měla vybudovat takzvaná Smart Factory. Rozumějte tím, že pro průmyslové podniky bychom zde měli připravit prostředí, kde by mohly experimentovat, jak dále pokračovat s digitalizací svého podniku a na to by měly navazovat všechny další věci, nové ekonomické pohledy a podobně. A právě tady vidím poměrně zajímavou roli pro ekonomickou fakultu, tady v kampusu.

Budou v návaznosti na to vznikat nové obory na ekonomické fakultě?
Ano, je to ve hře. Připravili jsme studijní program, který podporuje průmysl 4.0. Máme jej akreditovaný, stejně jako program Kybernetická bezpečnost, protože digitalizace s sebou přináší poměrně velké hrozby narušení komunikace. Existují i další představy rozvoje některých nových studijních programů.

Co bude s historickou budovou v centru města? Prodáte ji?
Zřejmě nejefektivnější pro nás bude její prodej. Tyto peníze bychom zpětně chtěli investovat do ekonomické fakulty.

Dokážete si představit, jaká instituce by v ní mohla ekonomickou fakultu do budoucna nahradit?
Nemám představu. Nedokážu odhadnout, co s budovou bude, až ji za tři roky opustíme.