„Na jih od nás máme chemičku, kompostárnu, laguny a spalovnu, kterou by teď měli zvětšovat. Zápachu je z té strany fakt hodně a z Prahy by nám chtěli ještě přidávat? Ať si ji sami postaví, třeba na Václavském náměstí…“ zlobí se obyvatelé obvodu.

Radnice, která vyvíjela velké tlaky i v případě sanace kalů z Lagun Ostramo, stojí za nimi. „Domníváme se, že ministerské rozhodnutí zásadně narušilo právo samosprávy rozhodovat o svém území ve prospěch obyvatel!“ poznamenává starosta Partik Hujdus.

Nesouhlasné argumenty obvodu, města i kraje, jako by podle nich vůbec při rozhodování o zvýšení kapacity spalovny nebezpečných odpadů CENNZO nezazněly. Teď tam likvidují pětadvacet tisíc tun různého smetí ročně… a dalších patnáct tisíc má být navíc.

„Rozumím občanům, kteří chtějí dýchat co nejčistší vzduch, sama k nim patřím,“ říká nedávno náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová při vydávání zprávy o tom, že kraj „nedovolí gram jedů ve vzduchu navíc“ a nesouhlasí s rozšířením kapacity spalovací linky.

Včera přichází od Nikoly Birklenové z odboru kanceláře hejtmana toto vyjádření: „Respektujeme výsledek procesu EIA a stanovisko ministerstva zpochybňovat nebudeme.“ Což ale neznamená, že je kraj s plány společnosti SUEZ Využití zdrojů spokojený.

„Nebyly totiž dodrženy požadované podmínky. Šlo o prokazatelná konkrétní kompenzační opatření, která zabrání zhoršování kvality ovzduší. Také jsme chtěli aby byly zpracovávány výhradně odpady pocházející z našeho kraje,“ vzkazují z krajského úřadu.

Nelíbí se to ani městu. „Budeme se bránit všemi prostředky! Divím se, že ministerstvo místo toho, aby doručilo nějaké řešení, které by pomohlo významněji zlepšit ovzduší, nám tady povolí nový emisní zdroj na území města," uvádí primátor Tomáš Macura

„Nepochopitelné! Do poslední chvíle jsme totiž věřili, že spalovna povolena nebude,“ přidává se i Kateřina Šebestová, náměstkyně primátora pro životní prostředí. Nejkompetentnější se vyjadřovat je podle ní město (potažmo kraj), kde hrozí další zdroj emisí.

Ostravský magistrát proto zjišťuje, jak se proti rozšíření spalovny bránit. „Například v územním řízení. A chceme na své straně mít i kraj, abychom byli jednotní,“ upřesňuje Macura. „Lidé si už vytrpěli dost,“ dodává mariánskohorsko-hulvácký starosta Hujdus.

SUEZ vysvětluje rozšíření spalovací linky CENNZO vyšší produkcí smetí v kraji. „Pokračujeme v budování chybějící infrastruktury pro bezpečné nakládání s odpady. Je před námi mnoho kroků i mnoho let práce,“ uvádí pro ČTK její mluvčí Kateřina Kodadová.

ANKETA:

 

Anketa spalovna. Na snímku Petr Mlčák.Petr Mlčák (21): Jsem sice až z Heřmanic, ale jezdívám okolo na kole po cyklostezce.

Už teď se mi to tam nelíbí, a pokud se začne spalovna rozšiřovat, může do pokračovat dále a dále a bude tady ještě horší ovzduší, než máme teď.

Anketa spalovna. Na snímku Michaela Zhánělová.Michaela Zhánělová (20): Je to špatný nápad, protože rozšíření provozu určitě nepovede ke zlepšení vzduchu, který dýcháme na Ostravsku.

Bojím se, že to může mít v budoucnosti dopad na děti! Astma, alergie, civilizační choroby…

Anketa spalovna. Na snímku Ivan Magulák.Ivan Magulák (60): Ministerstvo je nějaké chytré, ne? Jako by tu už nebyly jiné spaliny i zplodiny, hutě, chemička, laguny.

Za sebe proto s větší kapacitou spalovny nesouhlasím, protože smradu už máme v našem městě přece dost.

Karel Matějný (50): Kdysi jsem měl ve spalovně brigádu, bordel a smrad tam kupodivu nebyl, ani, když jsme se tam pohybovali okolo agregátů.

Daleko horší je chemička. A když přijde inverze, smrdí, s odpuštěním i někomu z huby…