Obrovské fiasko pro celý region. Na severu Moravy a ve Slezsku je dlouhodobě nejhorší ovzduší v zemi a jedno z nejhorších v Evropě. V Praze to ale nikomu nevadí. Ministerstvo životního prostředí (MŽP), sídlící v hlavním městě, vydalo začátkem prosince souhlas k rozšíření spalovny nebezpečného odpadu v Ostravě-Mariánských Horách. Vyplývá to ze stanoviska na internetových stránkách MŽP, proti kterému se nelze odvolat. Proti rozšíření spalovny se přitom už dříve důrazně vyslovili město Ostrava, Moravskoslezský kraj i obyvatelé Ostravy.

Veřejných jednání o rozšíření spalovny, které proběhly v průběhu letošního roku, se zúčastnil i člen hnutí Starostové a nezávislí (STAN) a starosta Ostravy-Hošťálkovic Jiří Jureček.

Vše na téma ROZŠÍŘENÍ SPALOVNY najdete zde

„Uvědomujeme si, že spalovny jsou a budou potřeba, ale přesto by měl stát, ve chvílích jako jsou tyto, nechat rozhodnutí na městu, popřípadě kraji,“ myslí si Jureček. 

Uvědomuje si, že kvůli stále většímu objemu vyprodukovaného odpadu se naše společnost ani do budoucna spaloven nevyhne.

„Budeme muset větší část nebezpečného odpadu likvidovat termických procesem. Jde proto především o to, kde spalovny budou stát a jak budou provozovány,“ dodává starosta Hošťálkovic a naráží na nelogické umístění ostravské spalovny Suez na dohled od lidnatého sídliště a kousek od centra města.

Podle hnutí STAN by bylo vhodnější – vzhledem k přeexponované lokalitě v Mariánských Horách, kde by se stejně musela stavět nová spalovací linka – nechat současnou spalovnu sloužit tak, jak slouží, a postavit novou spalovnu mimo centrum města.

„Vhodná je například lokalita v bývalém areálu Hrušovských chemických závodů nebo v jiné lokalitě s menší zastavěností a s nižší koncentrací obyvatel bez vazby na bytovou zástavbu,“ navrhuje konkrétní řešení Jiří Jureček. „Hnutí STAN je zastáncem rozhodování co nejblíže občanům a přesunu rozhodovacích kompetencí směrem k samosprávám jako je město a kraj. Proto s rozhodnutím ‚o nás bez nás‘, jako v případě spalovny, nesouhlasíme,“ vyslal Jureček další z hromady negativních komentářů do Prahy.