Stejně tak proti němu bojuje i hnutí Ostravak. „Rozhodnutí MŽP je nepochopitelné a trestuhodné. Ostře s ním nesouhlasíme,“ říká předseda představenstva hnutí Ostravak Tomáš Málek.

„Stát vytváří zákonné podmínky pro dodržení základních práv občana mimo jiné také práva na zdraví. Proto stanovil imisní limity, které nemají být z důvodu ochrany zdraví překračovány. Tyto limity jsou však na Ostravsku a v Moravskoslezském kraji překračovány soustavně. Souhlasné stanovisko v procesu EIA k povolení dalšího zdroje tohoto znečištění proto podle nás není v souladu se zákonem,“ říká Málek k projektu Cennzo na rozšíření spalovny nebezpečných odpadů.

Přestože se proti stanovisku MŽP nelze odvolat, pouze ho lze napadnout v navazujících řízeních, nepovažuje Ostravak situaci za beznadějnou.

„Bude úkolem vládnoucích koalic kraje a města Ostravy, aby zvrátily důsledky nepochopitelného stanoviska MŽP, tedy úřadu, který je už mnoho let v gesci strany, která těmto koalicím v kraji i Ostravě dominuje,“ hraje předseda představenstva Ostravaku na politickou notu.

„Hnutí Ostravak je ochotno v tomto spolupracovat s kýmkoli, komu na ostravském životním prostředí opravdu záleží a nedeklaruje to jen ve svém volebním programu.“