Tragikomickou roli hraje v celém příběhu především ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch, jehož nečinnost kritickou situaci a napětí v obou institucích jen zhoršuje.

FNO: KDO BUDE NOVÝ ŘEDITEL?

Právě dnes (30. listopadu) končí podání přihlášek do výběrové řízení na post nového ředitele FNO, které se opět neobešlo bez útoků znesvářených stran.

Ministerstvo zdravotnictví je opět kritizováno, že pozměnilo podmínky posledního výběrového řízení a přiživilo tak spekulace o tom, že samotný akt je ohýbán a upravován někomu na míru.

Reakci ministerstva najdete na konci článku.

Oproti únorovému výběrovému řízení, ve kterém nakonec zvítězil Evžen Machytka, byl vypuštěn požadavek o tom, aby nový šéf největšího zdravotnického zařízení v regionu s ročním obratem pěti miliard korun měl za sebou minimálně pětiletou praxi s vedením a řízením zaměstnanců. Zda se jedná o administrativní chybu nebo jen další konspirační teorii kritiků, ví jen samotný ministr Adam Vojtěch…

Podezřelé i laikovi ale je, že praxe schází dočasně pověřenému řediteli Petru Vávrovi, jehož úzké vazby na Evžena Machytku jsou všeobecně známé a dají se dohledat na internetu v obchodním rejstříku.

Oba společně podnikali v letech 2006 až 2011 ve firmě Hydrocolon, kterou už s jinými partnery Vávra provozuje dodnes. Zda se Vávra účastní výběrového řízení, je nejasné. „Bez komentáře,“ řekl ve čtvrtek Vávra.

Tisková konference ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO), na snímku (ministr zdravotnictví) Adam Vojtěch.
Krize ve FNO: šlápl ministr Vojtěch opět vedle?

Jediným známým kandidátem tak je chirurg Jiří Havrlant, jehož v únorové volbě otevřeným dopisem ministrovi zdravotnictví podpořil i děkan Ostravské univerzity Jan Lata.

Samotný Jiří Havrlant, který už téměř dvacet let pracuje ve zdravotní pojišťovně, podání přihlášky Deníku potvrdil. „Věřím, že bych neshody lékařů a akademiků dokázal zklidnit,“ zopakoval Havrlant, který uspěl v únorovém výběrovém řízení. Tehdy dostal stejný počet hlasů jako tehdy vítězný Machytka. Od jmenování ho podle zákulisních informací připravila jen snaha a klíčový vliv lidí z hnutí ANO, které prosazovalo svého kandidáta.

Chodník u „krajské“ polikliniky není právě důstojným přístupem, nicméně to se má podle vedení FNO začít měnit hned, jak to jarní počasí dovolí.
Pacienti nadávají na krkolomný chodník, nemocnice slibuje opravu

FNO: BOJ O CHIRURGICKOU KLINIKU

I když po personální čistce bývalého ředitele Evžena Machytky jsou neobsazené posty přednostů hned na několika klinikách, velký boj v zákulisích je především o prestižní post šéfa chirurgie. Právě na toto místo si podle informací Deníku brousí zuby Petr Vávra, což by samo o sobě asi nebylo nic divného.

Ondřej Šimetka.
Uznávaný lékař Šimetka se vrací do ostravské fakultní nemocnice

Absolvent Lékařské fakulty UP v Olomouci má pro funkci manažerské i lékařské zkušenosti. Schází mu ale to klíčové, co se u přednosty kliniky fakultní nemocnice tak nějak logicky očekává habilitace z oboru chirurgie. Petr Vávra docentem je, ale titul získal na VŠB-TUO Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství. A právě tato skutečnost je podle zainteresovaných lidí z lékařského prostředí problém, který snižuje prestiž nejen FNO, ale také LF OU.

LF OU: ČEKÁNÍ NA JMENOVÁNÍ DĚKANA

Po nedávné volbě Akademického senátu, které zvolilo opětovným děkanem Arnošta Martínka, se zdálo, že se situace na lékařské fakultě konečně uklidní.

Vše je ale jinak. Lidové noviny, které spadají do svěřenského fondu premiéra za hnutí ANO Andreje Babiše, ale za vcelku zvláštních okolností a zatím stále bez zveřejněných důkazů otevřely kauzu s údajnými machinacemi okolo přijímacích řízení.

Šéfka odborů FNO Zuzana Sargová.
Odborářka z FNO Sargová: Ministr Vojtěch nám nevěří

Lidové noviny své tvrzení opírají o to, že mají k dispozici materiál s výsledky přijímacího řízení, který prokazuje, že se s nimi na fakultě už od jejího vzniku manipulovalo ve prospěch vybraných zájemců. „Vzhledem tomu, že došlo k úniku velmi citlivých informací, budeme se této věci věnovat na pondělním zasedání Akademického senátu. A nevylučujeme v této chvíli ani podání trestního oznámení,“ uvedl předseda Akademického senátu Lékařské fakulty OU Igor Dvořáček

Na základě těchto nových skutečností rektor Ostravské univerzity Jan Lata odložil jmenování Arnošta Martínka a v těchto dnech se čeká na výsledky samotného šetření. Je pravděpodobné, že do vyřešení kauzy bude stejně jako před měsícem vést lékařskou fakultu rektor Ostravské univerzity Jan Lata.

Oprava mostu na Rudné ulici, listopad 2018 v Ostravě.
Spása! Rudná se po devíti měsících zase otevře
Listopad 2018, jednání v případu brutálního útoku v ostravské tramvaji, ke kterému došlo v prosinci 2017,
Soud v Ostravě řeší brutální napadení v tramvaji

REAKCE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví reaguje na článek Deníku: „Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch učinil maximum pro zklidnění a vyřešení napjaté situace ve FN Ostrava. V žádném případě jej nelze obviňovat z nečinnosti – při řešení tamější krize byl naopak v posledních měsících iniciátorem jednání znesvářených stran, mediátorem a snažil se společně s účastníky hledat nové, konsenzuální způsoby řešení. Výběrové řízení na nového ředitele nemocnice je od počátku koncipováno jako otevřené výběrové řízení s cílem oslovit co největší okruh uchazečů a rozšířit možnosti nalezení nového ředitele, který by byl bez všech pochybností nejlepší a zároveň přijatelný pro všechny strany. Z toho důvodu a navíc s vědomím složitosti situace ve FNO přistoupilo MZ k mírné úpravě kvalifikačních požadavků. Do široké výběrové komise byli jmenováni přední odborníci z nejrůznějších oblastí, což zaručuje její nezávislé rozhodování. Ta v rámci svého jednání posoudí, zda byly v daném konkrétním případě kvalifikační požadavky splněny či nikoli. To jednoznačně ukazuje, že tvrzení o „výběrovém řízení upraveném na míru“ je absolutně smyšlené,“ uvedla v zaslaném prohlášení tisková mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.