V roce 2009 byla oblast Kunčiček zahrnuta do pilotního projektu Lokální partnerství – Slezská Ostrava. Cílem projektu bylo a je zlepšit vzhled Osady míru v Kunčičkách a přimět zdejší obyvatele ke spolupráci při péči o prostředí, ve kterém žijí.

„Celý projekt by nefungoval bez vzájemné podpory, domlouvání a spolupráce všech zúčastněných. Kunčičky se díky opravám, které zde společnost RPG Byty provádí, stávají opět příjemným místem. Naším společným cílem bude přivést do těchto míst nové nájemníky, kteří pomohou tomu, aby se zde opravdu dobře žilo,“ poznamenal starosta městského obvodu Slezská Ostrava Antonín Maštalíř.

Práce v Kunčičkách začaly velkým jarním úklidem, během kterého sami nájemníci naplnili celkem 120 velkoobjemových kontejnerů. Dále v průběhu roku kosili trávu nebo stavěli ploty kolem jednotlivých domů.

RPG obnovila zelené plochy, především pak pokosila náletové dřeviny. Rovněž zahájila rozsáhlé opravy domů. Ty zahrnovaly opravy střech, fasád, výměnu oken za plastová, výměnu vstupních dveří do domů, výměnu zvonků, schránek a další.

Oblast Osady Míru bývá často označována jako sociálně vyloučená, nájemníky jsou především starousedlíci. „Kunčičky jsou pro nás místem, kde jsou spojeny všechny aktivity, které takováto lokalita potřebuje, pokud se má stát lepším místem pro život. Opravujeme domy, měníme přístup lidí a zapojujeme do prací všechny, kteří tu žijí. Městským obvodem a městskou policií počínaje až po terénní pracovníky a neziskové organizace,“ vysvětlil Tony Aksich, generální ředitel realitní skupiny RPG Real Estate.

Na projektu spolupracovaly také Agentura pro sociální začleňování v romských lokalitách, městský obvod Slezská Ostrava, společnost RPG Byty, Diecézní charita ostravsko-opavská a občanské sdružení Vzájemné soužití.

V roce 2011 by měl projekt Lokální partnerství v Kunčičkách pokračovat dalšími úpravami. Partneři projektu mají v plánu vybudovat nízkoprahové centrum pro děti a dětský koutek. „Osobní účast lidí, kteří tady bydlí, je nezbytná k udržení všeho dobrého, co se v letošním roce podařilo,“ uvedl David Oplatek z vládní Agentury pro sociální začleňování.