S většinou nájemníků (98,5 procenta) se podle Pavla Klimeše, ředitele portfolia RPG Real Estate, dohodu uzavřít podařilo, takže celkový počet určovacích žalob by neměl přesáhnout tři stovky.

„Naší prioritou vždy bylo a zůstává se s nájemníky na výši nájemného dohodnout. Proto jsme i s těmi, kteří na náš původní návrh nepřistoupili, vedli celou řadu individuálních jednání ve snaze najít řešení přijatelné pro obě strany. Bohužel, v některých případech se nám ani přes veškeré úsilí této dohody dosáhnout nepodařilo, a proto nám nezbylo, než udělat to, na co jsme celou dobu upozorňovali. Tedy obrátit se na soud s žádostí o určení výše nájemného,“ vysvětlil Klimeš.

V těchto dnech podle něj podává společnost několik prvních desítek žalob, celkový počet by pak neměl přesáhnout už zmíněné tři stovky.

S návrhem na úpravu dříve regulovaného nájemného přišla společnost RPG Byty už v polovině listopadu 2010, tehdy nabídla nájemníkům postupné zvyšování měsíčního nájemného v letech 2011 až 2013. Návrh se týkal celkem 35 650 nájemníků, z nichž naprostá většina už dnes má nové smlouvy.

Prostředky získané z navýšení nájemného chce podle Klimeše RPG Byty investovat do zkvalitňování svého bytového fondu a především pak do takových opatření, která přinesou nájemníkům snížení nákladů na bydlení díky úsporám za energie. V letošním roce vymění RPG okna téměř v 11,4 tisíce bytů. Náklady na tuto investici převýší 340 milionů korun.