Důvodem jsou technické komplikace, které provázejí moderní lokomotivy Siemens společnosti Railtrans při homologaci. „Pokud se nestane nějaký zázrak, nedá se předpokládat, že by rychlíky vyjely. Je to z důvodu neschválení vozidel,“ uvedl jednatel společnosti Railtrans Petr Šimral. V současné době se podle něj nepokročilo se schvalováním lokomotiv Siemens, které by měly být na trasu mezi Ostravou a Prahou nasazeny. „A to z toho důvodu, že Správa železniční dopravní cesty míní upravovat tratě velice pomalu a laxně. My nejsme schopni si upravit naši železniční síť pro vozidla, která mohou všude jinde jezdit,“ řekl Šimral. Žádná jiná lokomotiva, kterou by mohla společnost Railtrans získat, není k dispozici, protože České dráhy ani slovenské železnice tyto lokomotivy nepronajmouani neprodají.

Rychlíky RTexpress měly poprvé vyjet loni v prosinci se zavedením nového jízdního řádu. Vzhledem k tomu, že Český drážní úřad dosud nevydal souhlasné stanovisko k žádosti o schválení lokomotiv Siemens k provozu na českých železničních tratích, nevyjely. A nejezdí dosud. Problém je v tom, že hodnoty požadované našimi předpisy nejsou u většiny zahraničních lokomotiv dosaženy. To je i případ moderní lokomotivy Siemens společnosti Railtrans. S podobnýmproblémemse v minulosti potýkaly i nové soupravy Českých drah Pendolino. Sokolovská společnost Railtrans, která se od roku 2003 zabývá provozováním drážní dopravy, se svého snu o provozu soukromého rychlíku mezi Ostravou a Prahou stále nevzdává. „Požádali jsme i pro příští rok o trasy a o jízdní řády. Předpokládáme, že soustředěným tlakem na všechny úřady se to povede,“ dodal Šimral.