V Ostravě pokračují opravy desítky let neudržovaných mostů, které je nutno v mnoha případech zcela strhnout. Nyní si stát posvítil na havarijní těleso na jednom z nejfrekventovanějších tahů Ostravou, kde jen o pár set metrů dál stávají v dopravní špičky stejně dlouhé kolony.

„Předmětem prací je celková demolice a následná výstavba mostů. Odhadovaná cena rekonstrukce je asi 291 milionů korun bez DPH,“ uvedl pro Deník na jaře mluvčí Ředitelství silnic a dálnic Miroslav Mazal. Původní termín zahájení prací byl srpen či září tohoto roku.Jak už to tak ale bývá, po Rudné se kolem žlutých vodících čar a výstražných sloupků na vnitřní straně mostů jezdí zvesela dál.

Aktuálně stát hlásá: snad ještě v listopadu

Dobrou zprávou je, že zhotovitel už byl alespoň vyzván k podpisu smlouvy. „Následně začne čtrnáctidenní lhůta pro odvolání ostatních uchazečů o provedení stavby. Pokud se v rámci lhůty nikdo neodvolá, mohly by práce začít s největší pravděpodobností ještě v listopadu tohoto roku,“ nastínil Mazal ideální scénář, který však ze zkušeností zdaleka nemusí být směrodatný.

„Případné námitky neúspěšných uchazečů by mohly zahájení rekonstrukce oddálit do předem neurčeného termínu,“ nechává si stát otevřené dveře.Nejen mosty, ale i přes kilometr cestyProto veřejnost ještě ani neinformoval o rekonstrukci doprovázejících uzavírkách a objížďkách, byť už nyní je rozhodnuto, že kamiony budou muset na čtyřiadvacet měsíců vyměnit Rudnou za dálnici. Zbylá doprava bude po dobu prací svedena vždy na jeden most (nejprve starý, posléze ten nový) a zúžena do jednoho jízdního pruhu po každý směr. Součástí demolice a výstavby mostů je však také oprava vozovky Rudné ulice v úseku mezi ulicemi Závodní a Plzeňskou, čímž se omezený úsek prodlouží zhruba na 1,3 kilometru!„Jedná se o opravu provozních škod (staré vysprávky, různé trhliny a ztráta asfaltového tmele), které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující bezpečnost i plynulost silničního provozu,“ doplnil mluvčí ŘSD Miroslav Mazal.