Sad protínají koleje a tramvajová zastávka linek číslo 8 a 14. Je zde také zastávka trolejbusů na ulici Mariánskohorské a zastávka autobusů na Sokolské třídě. V současné době je místo značně nepřehledné. 

Podle dendrologů je patro listnatých stromů, které je tvořeno převážně kaštany ve velmi špatném zdravotním stavu. Proto sad Boženy Němcové projde v průběhu následujících deseti let zásadní proměnou.

Z historie parku

Místo, kde se protínají trasy směrem na Hlučín, Bohumín, Slezskou Ostravu, Porubu i k ostravskému hlavnímu nádraží, zřídila na počátku 20. století přívozská obec po zrušené zinkovně Tlach a Kell Schiller.

close Sad Boženy Němcové v centru Ostravy dostane novou tvář za více než 13 milionů. info Zdroj: Josef Zajíc zoom_in Sad Boženy Němcové v centru Ostravy dostane novou tvář za více než 13 milionů.

Park vznikl v roce 1907. Jeho prostor byl oplocen a opatřen dvěma železnými bránami. Jméno Boženy Němcové nese od roku 1919. V letech 1940 – 1945 byl bezejmenný. V roce 1945 získal sad jméno slavné české spisovatelky zpět. 

„Je to pro nás pilotní projekt dlouhodobé revitalizace parku v našem obvodu tohoto druhu. Po loni dokončené pasportizaci stromů bude tento krok dalším posunem k systematické péči o zeleň v našem obvodě, ve kterém jsme dosud bohužel zaostávali. Postupně pak podobný plán připravíme i pro další naše parky a sady,“ řekl místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Rostislav Řeha.

close Sad Boženy Němcové v centru Ostravy dostane novou tvář za více než 13 milionů. info Zdroj: Vizualizace: Ateliér zahradní a krajinářské architektury zoom_in Budoucí podoba sadu Boženy Němcové.

První etapa

Podle místostarosty Rostislava Řehy nyní začíná první etapa. Ta potrvá tři roky. V této etapě je naplánováno odstranění 34 listnatých stromů, některých keřů a invazivních druhů. Nově bude vysazeno 18 stromů, keře a záhony.

Velkou proměnou projde především plocha kolem tramvajových zastávek. Kde bude vyšlapaný trávník nahrazen mlatovými povrchy, které ve třetím roce budou doplněny sedacími kameny. Předpokládané náklady na revitalizaci této etapy jsou ve výši 5,6 mil. korun.

„V průběhu následujících deseti let plánuje městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz do sadu Boženy Němcové investovat 13,7 milionů korun, Výsledkem celkové revitalizace sadu bude atraktivní prostor, kde si lidé budou moci bez obav krátit dlouhé chvíle. Sad bude prosvětlen, oživí jej kvetoucí keře a travnaté záhony s bylinami a cibulovinami, včetně mobiliáře," dodal Rostislav Řeha.

Veškeré informace k projektu lze také najít na webovém portále www.zelenvcentru.cz a na fajnova.cz.