Sadovou ulici od Nové radnice odděluje Horova ulice, a zatímco z jedné strany lemuje Komenského sady, z druhé je coby takzvaná vilová čtvrť na Sadové ohraničena Sokolskou třídou.

Poměrně dlouhou ulici zpočátku ukrývá lipová alej. Ta však postupem řídne, aby ji nahradily menší košaté stromy. Klidný ráz si nicméně zachovává po celé délce.

Lidé často chodí známými místy, a ani si nevšimnou změn, které se tam staly. My jsme zvedli oči za ně a pokusili se podívat na vybraná místa pohledem člověka, který se tam ocitl poprvé.


Vznik Sadové se datuje do roku 1920, tedy rok po založení tehdy největšího československého parku - Komenského sadů, podle něhož také dostala jméno. Od první chvíle ji obývaly rodiny stavitelů, architektů a podnikatelů. Během několika let se stala domovem význačných představitelů města. O tom, že se zde stěhovali pouze dobře finančně zabezpečení lidé, svědčí nákladnost na tehdejší dobu moderních reprezentativních vil. S nadsázkou se této oblasti začalo říkat Ostravské Vinohrady. Za socialismu byly měšťanské domy ponechány svému osudu, výjimku částečně tvořily ty, v nichž bývali ubytováni tehdejší „papaláši“. Po revoluci přišly restituce. Část vilek byla navrácena původním majitelům, část zprivatizována. Během devadesátých let zaznamenala ulice - ostatně jako celá Moravská Ostrava - renesanci. Přestože na Sadové stojí mnoho nadále chátrajících budov, většina je rekonstruována. Mnohdy velmi odborně, ovšem najdou se i odstrašující případy. Ulice nespadá pod ochranu památkářů, záleží tedy jen na majitelích, jak si s opravou domu poradí.

První republikou výstavba nových objektů neskončila. I když i při procházce spatříme nepůvabné panelové domy, typické pro padesátá a šedesátá léta, postupovalo se při jejich realizaci citlivě. Kouzelnou atmosféru tak nenarušují. Zejména v druhé polovině cesty se sice vyskytnou i ohyzdné architektonické slátaniny, ale vždy existuje možnost přejít je s pohledem směřovaným na některou ze sousedních staveb. Osobně mě nejvíce zaujala krásná bílá funkcionalistická budova.

Návštěvník si dále nemůže nevšimnout Lázní Moravská Ostrava, známých jako Čapkárna, kterým by jistě slušely kosmetické úpravy i v případě samotné budovy.

V sousedství Komenského sadů, tenisových kurtů a dětmi a maminkami oblíbeného Dětského ráje se Sadová ulice jeví jako ideální zóna odpočinku a relaxace, kterou v letních dnech jistě oceníte.