V areálu lagun po chemičce Ostramo se rozběhly přípravné práce na odstranění zbylých 91 tisíc tun kalů. Firma AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., totiž získala všechna potřebná povolení a souhlasy ministerstev, že odtěží a odveze kaly z areálu do konce roku 2018. Má také zajistit likvidaci kalů do pěti let od podpisu smlouvy.

Do konce letošního roku bude v areálu lagun probíhat pouze příprava, distribuce kalů je v plánu počátkem příštího roku. Pro obyvatele města je důležité, že práce budou zastaveny, pokud koncentrace oxidu siřičitého, sirovodíku či prachu v ovzduší překročí stanovené limity.

Po odtěžení všech kalů bude následovat kompletní sanace kontaminovaných zemin.