Spirála obvinění, nařčení i nových šokujících informací a tvrzení ohledně hořící haldy v Ostravě-Heřmanicích se roztočila zase o něco rychleji. Dosud se řešilo zastavení sanace samotné hořící haldy státním podnikem Diamo a funkčnost vzdušné stěny, kterou pro něj měla zhotovit společnost Ridera. Podle některých posudků, které stěnu přirovnávají ke skládce, i názoru Diama nemá adekvátní složení a mohla by přenášet hoření.

Střelba v třinecké nemocnici, Krajský soud Ostrava, listopad 2023.
Muž vystřelil z pušky v areálu nemocnice v Třinci. Dostal sedm let vězení

Ridera to dlouhodobě odmítá, argumentuje názory expertů z Fakulty bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO, a nyní přichází s expertním posudkem Slezské polytechniky v Glivicích. „Tamní odborníci v rámci celkové analýzy území přišli s poměrně dramatickým zjištěním. Stav haldy je závažnější, než se myslelo. Posudek říká, že tamní skládka nebezpečného chemického odpadu z koksovny může zahořet skutečně kdykoli a z kterékoli strany,“ říká mluvčí Ridery Eva Kijonková.

Nad Ostravou může hořet chemie

Firma nechala do posudku nahlédnout, poskytla překlad některých pasáží, celý dokument si však nechává pro sebe pro případný soudní spor.

„Součástí studie polských expertů bylo i zjištění, že termická aktivita by se měla hlídat úplně všude, v termicky aktivních i neaktivních částech odvalu, protože i kořenový systém stromů a porostu může provzdušňovat haldu i tam, kde nyní není termicky aktivní,“ uvedl člen představenstva Ridery Bohemia Roman Rohel, podle něhož rozbor platí výslovně i pro západní část odvalu, kde je zakopán sarkofág skládky chemického odpadu OKK Koksoven.

„Konstatovali, že kdykoli, opravdu kdykoli může dojít k samovznícení a nemusí na to mít vliv žádná termická aktivita z východní části odvalu.“ Tedy z míst, odkud má prohoření bránit „hradba“ realizována Riderou a o které některé posudky říkají, že připomíná skládku tuhého komunálního odpadu po recyklaci s obsahem plastů, kovů, látek či dřeva, zatímco jiné naopak tvrdí, že je „v normě“. Výsledky šetření budou známy v řádu měsíců.

Spletitý problém

Ridera mezitím vyzvala Diamo k pokračování v sanaci a v budování dalších dvou vzdušných stěn, které mají bránit šíření hoření z haldy v dalších místech. Diamo argumentuje změnou vlastnických práv pod haldou, trvá na zodpovězení otázek ohledně kvality první stěny a navrhuje studii ke zcela novému postupu sanace. Vlastník poloviny pozemků Dalibor Tesař z cresco&finance říká, že nikomu v sanaci bránit nebude a chce vidět haldu zmizet. S Diamem se soudí. Diamo i Ridera podali trestní oznámení na prošetření celé záležitosti. Primátor Ostravy s hejtmanem vyzvali ministerstvo, aby situaci urgentně řešilo.

Vše k tématu Kauza Haldy Heřmanice najdete zde.

Deník v závislosti na nových informacích zjišťuje pohled OKK Koksoven, státního podniku Diamo i úřadů, které povolily zakonzervovat nebezpečný chemický odpad z koksovny do sarkofágu k prohořívající haldě.

Co mj. stojí v posudku Slezské polytechniky v Glivicích zpracovaném pro Rideru?

V západní části haldy Heřmanice existuje riziko rozvoje termických jevů bez ohledu na termickou aktivitu východní a střední části haldy. Provedená šetření v roce 2021 v oblasti západně od SCHO (skládky chemického odpadu) odhalily zvýšené koncentrace plynů, které jsou indikátory termické aktivity, tj. CO a CO2. Nedokončení OVS (oddělovací vzdušné stěny) zásypovým materiálem může napomáhat samovznícení těžebního odpadu nacházejícího se v blízkosti SCHO. Dalším faktorem, který zvyšuje riziko výskytu termické aktivity v západní části haldy a ohrožení skládky chemického odpadu, může být také nekontrolovaný růst stromů, zejména s hlubokým kořenovým systémem. To může vést k odtěsnění tělesa haldy a snadnějšímu přístupu vzduchu a asociaci termické aktivity. Je třeba také poznamenat, že riziko požáru v blízkosti SCHO není pouze v důsledku přítomnosti termické zóny ve východní části haldy. Umístění SCHO v místě uhelného odpadu znamená, že tepelné procesy mohou probíhat nezávisle na již existující termické aktivitě ve východní části haldy. Dokud materiál v blízkosti SCHO a v jeho ochranném pásu obsahuje uhlí, existuje v této oblasti riziko samovznícení. Zejména v situaci, kdy OVS není zcela vyplněna.