School games je velký sportovní projekt pro školáky od 7 do 15 let, který je pro Ostravu-Jih přínosný hned ve dvou rovinách. Snaží se nejen probudit u dětí zájem o sport, ale jeho výstupem budou i rozsáhlé studie, jež budou zaměřeny právě na školáky z nejlidnatějšího ostravského obvodu.

„Jedná se o zapojování dětí do různých sportovních aktivit během celého roku, v podobě přípravy na kvalifikační dny a finále, kterými celý projekt vyvrcholí. Chceme tak nesportovní děti naučit se hýbat, probudit u nich lásku ke sportu, disciplíně a fairplay,“ vysvětluje místostarosta Ostravy-Jihu, iniciátor a současně patron celé akce Radim Ivan.

Špatný technický stav bytového domu na ulici Dr. Šavrdy, 3. května 2024, Ostrava.
Nájemníky městských bytů v Ostravě zaskočil nečekaný dopis. Čeká je vystěhování

Dvě studie budou probíhat formou dotazníkového šetření, třetí vyhodnotí na základě postupných měření zdravotní stav a fyzickou kondici dětí. „První studie bude zaměřena na životní styl a stravovací návyky dětí v obvodu Ostrava-Jih. Druhá vyhodnotí jejich zdravotní stav a fyzickou zdatnost a zaměří se na výzkum jejich závislosti na sociálních sítích, hrách a návykových látkách,“ popisuje dále Radim Ivan s tím, že je rád, že je organizace v rukou tak zkušeného pořadatele, jako je společnost Rainbow Run. Ta již několik let pořádá nejen v Ostravě velmi oblíbený a hojně navštěvovaný Duhový běh městem. Ukočírovat několikatisícový dav sportovců různého věku proto pro ni nebude problém.

Nově otevřené krematorium zvířat Ostrava, 3. května 2024, Ostrava.
První zvířecí krematorium v kraji. Takto probíhá poslední rozloučení s mazlíčky

Druhou částí projektu jsou, jak už název napovídá, školní hry. Soutěží se v osmi disciplínách, kterými jsou atletika, přehazovaná, in-line, biatlon, streetball, fotbal, vybíjená a formule. Každá škola může přihlásit až 220 dětí. Každé dítě se může účastnit pouze jednoho sportu. Chybět nebudou ani nesoutěžní disciplíny. Vrcholem soutěží bude na konci června velké finále, kterému předchází tři kvalifikační dny. Ty se v závislosti na počasí uskuteční buď 13. až 15. května, nebo 16. až 17. května.