Zuzana Plevová z Ostravy-Poruby našla v poštovní schránce leták informující o návštěvě sčítacích komisařů, nedozvěděla se z něj ale, který den vlastně přijdou. Manželé Supíkovi z Hrabůvky přesné informace dostali, na sčítací komisařku však čekali marně. Ve stanovený termín nepřišla. Vysvětlení a rady, co v takových případech dělat, zájemci nezískali ani v call centru – bylo přetížené.

Mluvčí České pošty Marta Selicharová připustila, že roznos sčítacích formulářů provázely dílčí komplikace. Tvrdí, že nyní již vše běží ve standardním režimu.

„Víme o tom, že se staly případy, kdy nebyly informační letáky o návštěvě sčítacího komisaře řádně rozneseny nebo na nich chyběl čas návštěvy či byl interval velmi dlouhý. Všechny zaznamenané případy jsme napravili a sčítací komisaři roznesli informační letáky nové. Pošta také okamžitě zahájila kontrolu jednotlivých komisařů jak na sběrných místech, tak i v domácnostech,“ dodala mluvčí.

Schůzky se musely přeplánovat

Vysvětlila, proč také komisaři na některých místech nepřišli na smluvenou schůzku. „V pondělí jsme museli udělat změnu v informačním systému. Na jejím základě došlo k přeplánování některých schůzek. Lidé dostali do svých schránek omluvný leták s novým termínem návštěvy. Již nyní systém funguje tak, aby k těmto situacím nedocházelo,“ řekla Selicharová s tím, že to mohlo být způsobeno i tím, že například sčítací komisař náhle onemocněl či u něj došlo k jiné nepředvídatelné události.

„Nasazení náhradníka sčítacího komisaře vyžaduje vždy určitý čas. V tomto případě dostávají lidé do schránek omluvné letáky s novým termínem návštěvy. V případě krizové situace, kdy sčítací komisař nebude stíhat roznášet, nebo sbírat formuláře ve svém sčítacím obvodu, bude sčítací obvod personálně posílen o dalšího sčítacího komisaře tak, aby se všechno v termínu stihlo. Informace o komisařích přidělených ke sčítacímu obvodu jsou pravidelně aktualizovány na vývěskách obcí, call centru a je možné na stránkách www.scitani.cz si i komisaře podle čísla sčítacího obvodu vyhledat,“ doporučila Selicharová.

Call centrum bylo posíleno

Tvrdí, že na call centrum sčítání lidu jen ve čtvrtek volalo 65 tisíc lidí a operátoři odpověděli na 6,5 tisíce dotazů. „Česká pošta posílila pracovníky call centra, tak, aby byli schopni zvládnout nápor volajících. Situace na call centru je již stabilní,“ tvrdí mluvčí.

Lidem doporučila, aby v případě, že se jim nehodí návštěva komisaře, nikam nevolali. „Komisař jim do schránky vhodí nový informační letáček s jiným termínem předání formulářů. Teprve když se jim nebude hodit ani tento termín, je jednou z možností obrátit se na call centrum, druhou je osobní převzetí formulářů na sběrném místě,“ řekla Selicharová.