Věty typu: „To nejde, tohle už nedokážu," z jejich úst prakticky neuslyšíte. Řeč je o více než stovce absolventů Univerzity třetího věku Ekonomické fakulty VŠB-TUO, které v úterý v Nové aule v Ostravě-Porubě čekala slavnostní promoce. Osvědčení o úspěšném studia převzalo z rukou děkanky fakulty Dany Dluhošové 102 studentů, kteří zakončili šest semestrů přednášek určených pro seniory.

„Ty tři roky studia utekly jako voda," uvedla Zdenka Gondeková z Ostravy, která řadu let pracovala jako mistrová v ostravském podniku Romo a nyní je již v penzi.

„Dozvěděla jsem se hodně nových poznatků z ekonomické a také ze sociální i zdravotní oblasti. Na páteční odpolední přednášky jsem se vždy moc těšila, za celé tři roky jsem chyběla jen jednou z vážných rodinných důvodů," dodala.

Její spolužačka Eliška Brantalová z Frýdlantu nad Ostravicí na úterní promoci ocenila její důstojný a slavnostní průběh. „Jsem velmi dojatá a moc děkuji všem, kteří na vzdělávání seniorů myslí a dávají nám tak šanci se ještě dále vzdělávat," uvedla Eliška Brantalová a vyslovila přání, že by bylo dobré založit pro absolventy Univerzity třetího věku z ekonomické fakulty klub, kde by se aktivní senioři dále scházeli.

Jak na to

Podmínkou přijetí na Univerzitu třetího věku na Ekonomické fakultě VŠB-TUO je ukončené středoškolské vzdělání a věk od 55 let. Jak uvedla Marcela Palochová, koordinátorka seniorského studia, již nyní se přijímají přihlášky pro sedmý běh Univerzity třetího věku ve školním roce 2013/2014. V prvním ročníku získají posluchači znalosti z ekonomie, základů ekonomiky a managementu podniku a práva. 

Bližší informace včetně přihlášky lze získat na www.ekf.vsb.cz/u3v nebo na telefonu 597 322 266.

-per, mia-