Roska je nestátní nezisková organizace, která se snaží pomáhat lidem, kteří onemocněli roztroušenou sklerózou.

Podle Novákové pomáhají finančními příspěvky například Moravskoslezský kraj, město Ostrava i některé městské obvody. „Přispívají nám i různé nadace, třeba Nadace OKD, Nadace ČEZ, či ArcelorMittal. Ta krize a vše, co s ní souvisí, nás přinutily ale vyzkoušet i další možnosti. Stále častěji se přihlašujeme do různých grantových řízení a snažíme se peníze získávat i touto cestou. Do evropských projektů se zatím nehlásíme, tam je to vyřizování žádostí z mého pohledu dost hodně složité,“ pokračuje žena, které lékaři vážné neurologické onemocnění diagnostikovali před třiadvaceti lety.

V čele ostravské Rosky je od roku 2003. Jak dodává, snaží se pořádat takové aktivity, které přispívají ke zkvalitnění života lidí s touto nemocí. „Jde například o plavání, hipoterapii, v poslední době například cvičení Pilates, v Porubě pořádáme i cvičení pro imobilní pacienty. Velký zájem bývá i o setkávání s rodinnými příslušníky lidí, kteří roztroušenou sklerózou trpí. Můžeme zajistit i masáže, v poslední době se nám podařilo zajistit i slevy pro návštěvníky Národního divadla moravskoslezského v Ostravě,“ jmenuje některé z aktivit Nováková.

Jak říká, bez pomoci svých nejbližších spolupracovníků-dobrovolníků, by na vše rozhodně stačit nemohla. „Pomáhají nám i lékaři neurologické kliniky ostravské fakultní nemocnice, kteří například připravují přednášky či semináře. Už dlouhé roky s námi spolupracuje paní doktorka Olga Zapletalová. Ta patří nejen mezi přední odborníky na léčbu roztroušené sklerózy, vždycky nám navíc dodá hodně sil svým lidským přístupem. To je hodně důležité,“ říká předsedkyně ostravské Rosky.

Když se jí na závěr ptám, jak sama snáší život s vážnou nemocí, odpovídá až nečekaně rychle: „Člověk by se měl snažit vždy hledat v každé situaci to lepší. Vždy mi je líto lidí, kteří to takzvaně zabalí. Já si myslím, že když to alespoň trochu jde, tak by se člověk s tím vším měl alespoň pokusit nějak poprat.“