„Jsem kantorkou už pětatřicet let, ale až v tomto školním roce se mi poprvé stalo, že bych musela podle rozvrhu učit děti přímo na školní chodbě," uvádí Sumarová, jíž deváťáci souhlasně přikyvují, že v jazykové učebně bývá lépe. U vrátnice totiž chybí interaktivní tabule, sluchátka či další pomůcky.

„Odborné učebny však máme obsazeny kmenovými třídami. To jsou ty nižší ročníky, které se na předměty nestěhují do jiných učeben," popisuje nynější podmínky. 

Základní škola Šenov je totiž od počátku školního roku 2016/2017 jedna velká improvizace.

DOVNITŘ I NAPRŠELO

Severní pavilon patří už více než čtvrt roku dělníkům z firmy Bystroň přistavujícím druhé patro. A to podle ředitelky školy Naděždy Pavliskové takovým způsobem, že odkrytou či částečně nezakrytou střechou dovnitř napršelo. Voda natekla až do přízemí. „Takže učíme, kde se dá. V odborných třídách, městské knihovně, naší školní knihovně či gymnastickém sále," vysvětluje ředitelka.

Pro některé děti, jejich rodiče i kantory to znamená přesuny mezi školní budovou na Radničním náměstí a knihovnou s muzeem v Lipové ulici. Vzdálenost je to asi půlkilometrová. „Včerejší rozvrh? Začínal jsem v VII.C hudebkou. V běžné třídě, protože v hudební učebně je provizorní kabinet pro kolegy. Tělocvik jsem měl se III.B v tělocvičně, tam žádné improvizace neproběhly. Na prvouku do V.B jsem ale přešel do městské knihovny, abych se potom na stejný předmět ve II.A vrátil do naší knihovny," popisuje pedagog Stolař.

Zejména situace ve II.A učící se v netradičním prostředí mu a též vedení školy vadí. „Bez klasických lavic se dětlem těžko nastavuje disciplína," tvrdí Stolař. „Tuto třídu chceme přestěhovat do dalších náhradních prostor. Zřejmě do objektu bývalé šenovské spořitelny, který máme hned naproti škole," upřesňuje ředitelka Pavlisková.

Nekončící a problematická rekonstrukce pavilonu, jak upozorňuje, působí problémy celé škole. „Jedna část je prázdná, ale ve druhé máme obrovskou kumulaci dětí, což znamená zvýšený dohled na jejich bezpečnost. Máme omezenou výuku odborných předmětů a chybí prostory pro jednání s rodiči. Čím déle tento stav trvá, tím je to horší. Dokud bylo hezky, dalo se leccos učit venku, s příchodem chladného a sychravého počasí to vše končí. Na otázku, kdy bude oprava hotova, bych sama ráda znala odpověď!" dodává ředitelka s tím, že situaci v ZŠ Šenov už řeší zdejší úřad i zástupci stavařů.