V dalším dílu retrospektivního seriálu popisujícího život na Ostravsku mezi lety 1918 až 1992 se podíváme do Ostravy-Nové Vsi.

Na této straně jsou použity materiály novoveského kronikáře a historika Kamila Rodana. 

Zavzpomínejte spolu s námi na události, které se odehrály v časech dávno i nedávno minulých, připomeňme si organizace, spolky a obyvatele, kteří v našem regionu žili, oživme paměť těch, kdo si dění vyobrazené na fotografiích pamatují.

Už zítra, v pátek 12. března, v tištěném vydání Moravskoslezského deníku se podíváme do historie centrálního obvodu - Moravské Ostravy a Přívozu.

Pokud máte vlastní dobové snímky ze svých obcí, pošlete nám je i s popisem na e-mail petr.jiricek@denik.cz. V budoucnu je můžeme do seriálu zařadit!