Základem smělých plánů Hrabové byla potřeba rozšířit školku – rozumějte postavit novou. Pak přistavět společenský sál. A nakonec upravit okolí. Nic ale nešlo jako mávnutím kouzelného proutku. Obstrukce dělala opozice a také financování nevyšlo.

„Školka byla vysoutěžená za 72 milionů s DPH, na což jsme chtěli využít dotaci. Ministerstvo pro místní rozvoj ale na poslední chvíli ohnulo pravidla a museli jsme hledat jinde,“ popisuje starosta Igor Trávníček. Nakonec 25 milionů přispělo město, a jelikož se v Hrabové v poslední době nijak výrazněji neinvestovalo, dokázal si úřad zbytek pokrýt ze svých úspor.

Na podzim se má novými moderními prostorami rozléhat smích a křik 125 ostravských dětí, tedy o něco více, než kolik jich pojala stávající školka na Šídlovci – objekt původně vybudovaný pro dělníky jako dočasný, který půjde po přesunu k zemi, protože jeho sanace se nevyplatí.

Restart kulturního dění

Vznikající centrum Hrabové však není jen školka, nedávno začala přístavba tamního úřadu v podobě kulturního sálu. Ani kulturní dění v Hrabové totiž nemělo pořádné zázemí. A poté, co nový majitel nechal srovnat hostinec U Lípy se zemí, dokonce vůbec žádné.

Místo hostince sice vzniká rovněž kulturní sál, dokonce pro asi 250 lidí, zatímco u úřadu „jen“ pro sto, ale spoléhat na zbytkové využití v soukromém objektu Hrabová znovu už nechce. Přitom spolků, které stojí o takové prostory, má řadu.

Dojem skutečného centra má po těchto dvou stavbách dokreslit proměna parčíku jižně od úřadu. Vysoká škola báňská – TUO už pro Hrabovou zpracovala návrh, s nimiž se bude – až to covid umožní – dále pracovat. S původním návrhem architekta, který Hrabové naprojektoval školku a který jako bonus navrhoval terénní modelací parčíku jižně od úřadu, obvod nepočítá.

„Byla to vizualizace zadarmo, hotová za pět minut. Ale architekt správně podotkl, že když se staví školka a kulturní sál, a vzniká tedy jakési první centrum obce, je třeba s tím prostorem něco dělat. Vnukl nám tím myšlenku se centrem dále zaobírat,“ přitakává starosta.

Hrabová v březnu 2020:

Dvakrát větší hřbitov!

Stejně jako mnohé další, také hřbitov v Hrabové je plný takřka do posledního místa. Úřad už ale díky třímilionové dotaci z města začíná s jeho rozšířením směrem na západ, a když se podaří vykoupit necelý hektar soukromého pozemku severně, bude rozšíření pokračovat druhou etapou.

V součtu by se tak tamní hřbitov mohl rozrůst na dvojnásobek stávající plochy! „Poptávka po hrobových místech není pouze z Hrabové, ale i z okolí, zejména z Ostravy-Jihu,“ podotýká starosta Igor Trávníček - CELÝ ROZHOVOR S PRVNÍM MUŽEM OBVODU O NOVÝCH INVESTICÍCH A PLÁNECH OBCE NAJDETE ZDE

O polovinu méně aut

V srpnu 2019 se v Hrabové otevřela takzvaná prodloužená Mostní, ulice spojující Vratimov a Hrabovou přímo se silnicí D56, bez nutnosti projíždění obydlenou částí obce. 

Důvodem bylo mimo jiné velké zatížení Hrabové dopravou, mnohdy nákladní, z čehož u několika domů dokonce popraskaly obvodové zdi. To je minulostí.

„Na základě několika měření se ukázalo, že průjezd Hrabovou klesl na polovinu a je to stabilní údaj. Naštěstí i co se týče nákladní dopravy. Na policisty a strážníky neustále apeluji, aby nepovolený průjezd pokutovali,“ říká starosta Igor Trávníček.