Žena v domě žila s pětapadesátiletou matkou a čtyřletou dcerou. Ze dne na den všechny tři přišly o střechu nad hlavou a stále hledají náhradní bydlení.

Související článek
o neštěstí najdete zde:
Na rodinný dům se zřítil kus skály

„Zatím bydlíme u sestřenice. Lesy ČR, kterým skála patří, nám sice nabídly bydlení, ale je v tom malý háček. Za dům o rozloze 130 metrů čtverečních chtějí 6 500 korun měsíčně. Tolik peněz nemám. Je to hrůza. Jejich skála nám zničí barák a zabrání nám bydlet doma a ještě na nás chtějí vydělat,“ zlobí se žena.

Podle vyjádření, které Deník od Lesů ČR získal, nejsou za sesuv skály zodpovědní.

„Lesní zákon o bezpečnosti osob a majetku stanoví vlastníkům nemovitostí povinnost provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření k zabezpečení svých staveb a zařízení před škodami způsobenými sesuvy nebo padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob případných zabezpečovacích opatření by měl být stanoven orgánem státní správy lesů Magistrátu města Ostravy,“ řekl mluvčí Lesů ČR Zbyněk Boublík. Dodal, že v lokalitě kde k sesuvu došlo, žádné práce neprováděli. „K uvolnění hornin tedy nedošlo v důsledku žádné lesnické činnosti,“ řekl Boublík.

Mluvčí Lesů ČR také potvrdil, že podnik rodině nabídl dočasné bydlení v domku nedaleko původního. „Obytná plocha je 130 metrů čtverečních a tomu odpovídá i navržená výše měsíčního nájmu ve výši 6 500 korun,“ zmínil Boublík s tím, že pokud by rodina ubytování nenašla, bude s ní podnik dále jednat.

„Chápeme tíživou situaci rodiny. Pokud by přeci jen došlo k tomu, že by ubytování nenašli, budeme s nimi jednat znovu a hledat možnost tak, aby na dočasnou dobu vyhovovala výše nájmu oběma stranám,“ konstatoval mluvčí.

Náhradní bydlení nabídl Kateřině Platzkové také městský obvod Petřkovice. „Naštěstí se uvolnil byt velikosti 1+1 na území obvodu, kde můžeme rodinu za obvyklé nájemné na přechodnou dobu ubytovat. Je třeba ho ještě vymalovat a v příštím týdnu by se rodina mohla nastěhovat,“ řekl tajemník Petřkovic Karel Gattnar.

„Nevím, co s námi bude. Pořád jsme přesvědčena, že by se o nás měly postarat Lesy ČR, kterým ta skála patří,“ stojí si za svým Platzková.

Co bude dále s územím, kde k sesuvu došlo, a kdo zaplatí sanaci, bude vedení Petřkovic jednat se zástupci magistrátu v pondělí.