MMR rozhodnutí úřadu Olomouckého kraje zrušilo a vrátilo jej k novému projednání. Kraj tedy musí znovu zahájit územní řízení. Na Twitteru to uvedla náměstkyně primátora Ostravy Zuzana Bajgarová.

Z přípravy stavby Severního spoje-obdrželi jsme rozhodnutí MMR ve věci našeho odvolání proti zamítnutí žádosti o vydání ÚR. MMR rozhodnutí úřadu Olomouckého kraje zrušilo a vrátilo jej k novému projednání. Kraj tedy musí znovu zahájit ÚŘ a snad již bude dodržovat zákonné lhůty.

Olomoucký úřad, který žádost z důvodu minimalizace případné podjatosti posuzoval, tehdy zdůvodňoval zamítnutí nesplněnými požadavky stavebního zákona. Město s tím nesouhlasilo a považovalo závěr za nezákonný, protože měl být údajně nesprávný a v rozporu s právními předpisy. Uvedlo to na svých webových stránkách.

Severní spoj je už z jedné části hotový. Spojuje ulici Mariánskohorskou s dálnicí D1. Důležitá část, která by ho protáhla až do Poruby, však stále chybí a zřejmě ještě dlouho chybět bude.
Ostrava se odvolala proti zamítnutí povolení ke stavbě Severního spoje do Poruby

Podle Ostravy předcházelo rozhodnutí řízení, v jehož průběhu došlo k vadám, které mohly mít vliv na jeho správnost a zákonnost. Radnice zpochybňovala rovněž posuzování namítané kvality prostředí. Stavební úřad dokonce sám přiznal, že rozhodoval na základě nezjištěného stavu věci.

Nadregionálně důležitá stavba má ulevit přetíženým tahům

Severní spoj má odlehčit dopravě na přetížených ulicích Opavská a Rudná. Zároveň umožní přímé napojení městských obvodů Poruba, Martinov a Třebovice na dálnici D1. Výhledově budou na Severní spoj napojeny i Hošťálkovice.

Severní spoj je už z jedné části hotový. Spojuje ulici Mariánskohorskou s dálnicí D1. Důležitá část, která by ho protáhla až do Poruby, však stále chybí.
Úřad zamítl stavbu Severního spoje, Ostrava se chce odvolat, příprava pokračuje

První už realizovaný úsek Severního spoje propojil ulici Mariánskohorskou s mimoúrovňovou křižovatkou na dálnici D1 a slouží jako dálniční přivaděč. Celková délka druhé části bude činit 4,17 km, náklady na její výstavbu jsou odhadovány na téměř dvě miliardy.

Jak deník Zdopravy.cz již dříve informoval, o vybudování Severního spoje se mluví již řadu let, na jeho potřebě panuje shoda jak na úrovni radnice, tak vedení kraje. Že jde o jeden z důležitých investičních záměrů v rámci celé ČR, potvrdil i ministr dopravy Martin Kupka.