Napojení na dálnici D 47 proto bude zatím pouze z její druhé strany, a to od Mariánskohorské ulice. Na „levé“ porubské dálniční připojení si budou muset motoristé počkat.

Spokojeni jsou zastánci záchrany lesíka Turkova. Přes něj měl Severní spoj vést a ústit v Ostravě-Porubě na ulici Bedřicha Nikodéma.
„V současné době je zpracovávána srovnávací studie možných variant, která vyhodnotí veškerá stanoviska z pohledu ochrany obyvatel, ochrany přírody a dopravního hlediska,“ sdělil porubský starosta Miroslav Novák. Ke zpracování nezávislé studie dalo podnět městské zastupitelstvo, které bude hlasovat o případné změně územního plánu.

Podle zástupců Ostravy-Poruby patří výstavba Severního spoje společně s prodlouženou Rudnou k prioritním dopravním stavbám financovaným státem, které usnadní komunikační spojení Ostravy s porubským obvodem.

Propojení ulic Martinovské s ulicí Mariánskohorskou umožní odlehčení přetížené ulice Opavské především směrem z Poruby, Martinova a Třebovic do centra Ostravy.

S výstavbou Severního spoje počítal Územní plán města Ostravy už od roku 1980. Trasa měla vést přes část lesíka Turkova, který byl vyhlášen přírodní památkou v roce 1993. Navazovat měla přímo na ulici Bedřicha Nikodéma v Porubě.

Od roku 1994 platí současný územní plán. V něm měl Severní spoj vést po ulici Provozní v Třebovicích s návazností na ulici Martinovskou v křižovatce s ulicí Čs. armádního sboru v Porubě.

Porubské zastupitelstvo v roce 2000 podalo podnět ke zpracování návrhu změny územního plánu z roku 1994, aby Severní spoj navazoval opět na ulici Bedřicha Nikodéma a vedl přes lesík Turkov. Porubští se přiklánějí k této variantě proto, že trasa dálničního přiváděče by tak vedla přes hustou zástavbu čtvrtého porubského obvodu. To se ale nelíbí lidem, kteří chtějí zachovat lesík Turkov.