Lidé z největších sídlišť na Jihu sice odmítají jakoukoliv asociaci svých bydlišť s ghetty a mají pravdu (Dubina i Bělský Les se mění k hezčímu a zelenějšímu). Nicméně připouštějí, že pověst některých míst není nejlepší.

„Katastrofální situace začíná být u Alberta vedle podchodu v Horní ulici, scházejí se tady nepřizpůsobiví, řvou a kradou,“ líčí čtenářka Ivona z Dubiny. A obyvatel protilehlého sídliště Bělský Les přidává: „Zkuste ulici J. Herolda, žiji tady asi sedm let a býval tu klid. Dnes se tu ale pohybují všelijaká individua, okolo popelnic je nepořádek ze smetí, které z nich vytahují. Ožralci i narkomani vysedávající na veřejných místech, v noci dunění a driftování aut či motocyklů. Jen mě, prosím, nejmenujte…“

V ulici V. Vlasákové také mívají problémy s „bordeláři“, jenže uvnitř paneláků. „Na chodbách, schodištích a ve sklepech najdete cokoli od nákupních vozíků s odpadem po kusy nábytku,“ popisuje své zkušenosti i sama místostarostka Markéta Langrová. Obvod proto začíná dělat pořádek po svém.

„Vyzvali jsme nájemníky, aby uvedli společné prostory do pořádku. Nestalo se tak, proto jsme nechali uklidit a tyto náklady zaneseme do jejich ročního vyúčtování nájemného,“ říká Gabriela Gödelová z radnice Jihu. A podotýká, že po měsíci byl svinčík v domě znovu… což se opět projeví v nájmech.

Nejlidnatější ostravský obvod paradoxně na svých dvou největších sídlištích nespravuje moc paneláků. „Pětadvacet máme na Dubině a čtyřiadvacet v Bělském Lese. Zbytek patří bytovým družstvům či soukromým vlastníkům. Kteří si v nich mohou bohužel ubytovávat, koho chtějí,“ zdůrazňuje Gödelová.

V minulých dnech zamířili úředníci s obligátním doprovodem strážníků alespoň do obecních domů. „Odkud nám hlásili problémy. Polovina nájemníků ale nebyla doma nebo byty nezpřístupnila,“ líčí s tím, že kontrolu zopakují. I tam, kde si slušní stěžují na „nesnesitelnou“ rozrostlou rodinu a její návštěvy!

Ani v sociálním bydlení na Dubině či v Bělském Lese nechtějí jistí lidé přijmout pomocnou ruku. „Dokládá to fakt, že více než třetinu bytů přidělených v projektu Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostravě nájemci na Jihu opustili kvůli hrubému porušení pravidel,“ upozorňují úředníci.