Když uvidíte odhrnovací auto jedoucí po sněhem zasypané vozovce s radlicí nahoře, nedivte se. Neznamená to, že řidič zapomněl, k čemu jeho pracovní nástroj slouží. Společnost Ostravské komunikace (OK) jen bude i tuto zimu udržovat vozovky podle nového rajonového systému. To znamená, že radlice půjde dolů a začne odhrnovat sníh, až když auto dorazí na silnici, která je jemu určeným rajonem. Odhrnovací vozy OK tedy budou rozděleny zvlášť pro údržbu silnic I. třídy, zvlášť pro ty II. a III. třídy a zvlášť pro místní komunikace.

„Také pro letošní zimní údržbu jsou práce organizovány tak, aby naše akceschopnost byla maximální a využití jednotlivých prostředků co možná nejefektivnější,“ říká k tomuto systému Daniel Lyčka, který je pověřen řízením společnosti OK. „Výše zmíněná organizace zimní údržby se nám předešlou zimu velice osvědčila. Dosáhli jsme díky tomu ve výsledku více vozidel na udržovaný kilometr a dalších výhod,“ pokračuje.

Do konce roku peníze jsou


Příprava na zimu začíná v OK už v létě. V této době společnost nakupuje sůl a postupně zaplňuje sklady. Letos má ve skladech připraveno na pět tisíc tun posypové soli a čtyři sta tun inertního posypového materiálu. „S prohlídkami a přípravou pluhů a techniky jsme začali koncem srpna. V této době se začalo pracovat i na plánu zimní údržby,“ vysvětluje Lyčka.

Závěrem dodává, že na údržbu silnic v Ostravě by neměla mít negativní vliv ani hospodářská krize. „K žádnému ohrožení kvality zimní údržby z důvodů omezení finančních prostředků v letošním roce nedošlo a nedojde. Měsíce listopad a prosinec máme ekonomicky plně zajištěny. Rozpočet pro příští rok 2010 je teprve ve stadiu přípravy,“ ujišťuje závěrem šéf OK.

Pro běžnou zimní údržbu mají Ostravské komunikace (OK) přichystáno celkem čtrnáct vozidel. Z toho pět je pro silnice I. třídy, stejný počet pro silnice II. a III. třídy a čtyři pro ošetřování místních komunikací.

V případě potřeby pak mohou zasáhnout také další vozidla, mechanizace a traktory, celkem jich může být až čtyřicet. V kalamitních situacích může být využito dalších šest vozidel hasičského záchranného sboru s předními pluhy. Celkem budou OK udržovat bezmála 375 kilometrů silnic.

Všichni řidiči, odborná i laická veřejnost budou o stavu silnic, které ošetřuje společnost Ostravské komunikace, informováni na internetových stránkách firmy www.okas.cz, kde bude pravidelně aktualizováno sněhové zpravodajství.