Dlouhých 26 let hyzdil ulici 28. října železobetonový skelet, plánované sídlo komunistů, než byl objekt na konci loňského roku bleskově opláštěn a zastřešen. Jenže tak rychle, jak práce začaly, s novým rokem zase utichly.

To proto, že společnost RHD už nejspíše tušila, že v dokončení budovy dál pokračovat nebude. Ačkoliv to původní smlouva s městem neumožňovala, byl objekt prodán třetí straně brněnské společnosti Smart Innovation Center (SIC). „Po zvážení všech okolností jsme se rozhodli podepsat dodatek, který tento prodej umožní," vysvětlil primátor Ostravy Tomáš Macura. Prodej pak v minulém týdnu posvětili ostravští zastupitelé. Pro město to bylo, v rámci možností, logické řešení.

SIC totiž přistoupila na všechny původní smluvní podmínky, a to že budovu dokončí v termínu do konce letošního roku, a pokud se tak nestane, zaplatí smluvní pokutu 53 milionů korun, tedy částku, za kterou RHD objekt v roce 2008 kupovala.

SIC má navíc možnost získat na dokončení objektu milionové dotace. „Vše zůstává stejné, podmínky z původní smlouvy se jen převádějí na nás," řekl Deníku jednatel SIC Michal Burian s tím, že trojstranná smlouva s městem i původním majitelem už je podepsána.

Podle původních plánů se částečně počítá také s plánovaným využitím. V menší části B, odvrácené od ulice 28. října, bude anglická mateřská škola a další prostory pro vzdělávání, lékárna a zřejmě i ordinace a restaurace se zdravou výživou.

VLAJKOVÁ LOĎ SMART CITY

Ulici lemující část A pak bude zaměřena technicky. „Vznikne v ní vědecko-technologický park se zaměřením na moderní technologie, takzvané smart city. Půjde o jakési centrum, kde se budou sdružovat firmy zabývající se těmito technologiemi. Už objekt sám o sobě by měl být ukázkou nových materiálů a technologií. V podstatě půjde o pilotní projekt v rámci celé republiky," vysvětlil Burian.

Původní vlastník prostřednictvím jednatelky Sylvie Pyszkové Deníku jen vzkázal, že k objektu už dále nemá co říct, a odkázal na nového majitele. „A ten reálnost termínu dokončení doložil uzavřením smlouvy s dodavatelem stavebních prací i harmonogramem výstavby," objasnil primátor Tomáš Macura.