Centrum Ostravy teď v lecčems připomíná světové metropole. Také tam se nyní tyčí do nebe jeden obří jeřáb vedle druhého – částečně i kvůli souběžné výstavby další etapy bytových domů na Karolině. Ostravská univerzita však na začátku minulého roku zahájila (ve spolupráci s městem Ostravou, jemuž patří podzemní garáže pod jedním z objektů, pozn. red.) stavbu dvou poměrně pompézních budov se zázemím pro sport, zdraví a technologie a také pro umění a design.

Rok poté… a dvojí komplikace

Rok poté je navzdory několika komplikacím vidět posun – zejména v podzemí, kde se u obou objektů pracuje na podzemních garážích. „Na budově centra behaviorálního zdraví je dokončen stop garáží v jedné části, na fakultě umění jsou garáže už kompletně zakryté stropem,“ popsala Deníku aktuální stav mluvčí Ostravské univerzity Lucie Fremrová s tím, že velká část interiéru i exteriéru bude z pohledového betonu, jehož funkčnost se nyní testuje.  

Stavba se brzy přesune do „nadzemí“ – do konce srpna se počítá s dokončením skeletu obou budov fakult, a to přestože se univerzita musela poprat s očekávanými komplikacemi. V první polovině minulého roku musela zlikvidovat kontaminovanou zeminu na staveništi a dlouho hledala, jak toho dosáhnout za přiměřené peníze. Na konci minulého roku pak vyvstaly problémy se stavebním povolením jedné z budov.

„Platné stavební povolení na budovu fakulty umění stále počítalo s původní variantou budovy složené ze dvou částí. Nicméně již ve stavebním povolení byly tyto části etapizovány s ohledem na nejistotu, zda univerzita dostane dotaci na obě části. S ohledem na nedostatek finančních prostředků v příslušném dotačním programu jsme nezískali finance na druhou část budovy, v důsledku čehož bylo nutné požádat o změnu stavebního povolení,“ popsala mluvčí stavebně-dotační komplikace.

Stavba vychází levněji

Univerzita tak musela znovu podstoupit vyřizovací kolečko. „Aktuálně jsme v situaci, kdy nám byla vydána požadovaná změna územního rozhodnutí a máme podánu žádost o změnu stavebního povolení před dokončením stavby,“ vysvětlila Lucie Fremrová, podle níž by pozměněné stavební povolení měla mít univerzita přibližně do konce ledna.

Ke skluzu při stavbě však došlo spíše kvůli komplikacím se zavřením hranic v první polovině loňského roku a zejména pak kvůli likvidaci kontaminované zeminy, a to o čtvrt roku. To navíc vyšlo na dalších osmdesát milionů korun, přesto zatím stavba oproti původně předpokládaným nákladům vychází celkově asi o třicet milionů levněji.

Cena obou fakult včetně podzemních garáží města (právě na nich se ušetřilo) tak nyní vychází na 954 milionů korun bez DPH. Realizaci provádí konsorcium firem IMOS Brno a Beskydská stavební. Zpoždění se stavbou by čerpání dotací nemělo ohrozit.

Hotovo má být v létě příštího roku.