S náměstkyní primátora pro kulturu a školství Andreou Hoffmannovou (Piráti) jsme se primárně chtěli bavit o první složce jejích resortů. Plán města Ostravy je však obě složky do budoucna ještě více propojit, proto se brzy řeč stočila i na to, jak pomocí kultury vzdělávat budoucí generace Ostravanů. Jaké zvraty Ostrava v oblasti školství chystá?

Co je pro vás v nové oblasti kultury priorita?
Předešlé čtyři roky jsem působila jako členka kulturní komise, takže nejen proto ostravskou kulturu znám a při přebrání resortu mě nic nepřekvapilo. Ráda bych se nyní soustředila na větší propojení světů vzdělávání a kultury. Minulý rok jsme se začali věnovat tématu kreativity. Kreativní průmysl je nový trend a budoucnost kultury, nehledě na možnost čerpat finanční zdroje z Evropské unie. Chci dostat více kultury do škol a školy do kulturních institucí, aby žáci a studenti měli k umění vztah, abychom si vychovávali diváky.

Co to znamená v praxi? Dostanou školy více peněz na návštěvy divadel a jiných institucí, budou nabádány, aby si k sobě zvaly umělecké soubory?
V zahraničí je běžné, že hodina výtvarné výchovy probíhá ve výtvarné galerii, v tuto chvíli naše i krajské organizace tyto aktivity školám nabízejí a já bych je chtěla ještě více podpořit. Kromě vlastních financí jsou velké zdroje i na ministerstvu kultury, které tyto aktivity také podporuje. Letos už jsme získali přes milion korun. Není to tedy jen o přidání peněz z města, ale i odjinud. Zároveň cítím, že školy po covidu jsou zahlcené, nechce se jim příliš cestovat a začaly si zvykat na přivážení divadel do tělocvičen. Nabízet dětem kulturu mezi žebřinami není úplně ta cesta, kterou bychom chtěli jít. Kultura není jen o zhlédnutí představení, ale o celém zážitku včetně například obléknutí se do divadla a celé té atmosféře kolem. Ráda školy podpořím, aby více vyjížděly. Plánujeme také další vzdělávání učitelů v oblasti umění.

Zuzana Bajgarová - náměstkyně primátora, 18. listopad 2022, Ostrava.
O sledovaných investicích v Ostravě s náměstkyní primátora Zuzanou Bajgarovou

Ostrava se tedy chystá školit učitele, jak učit podle moderního trendu?
Vedení ke kreativitě není jen o výtvarné či hudební výchově. Kreativitu můžeme použít v jakémkoli předmětu. Můžeme a musíme propojovat kreativní myšlení s jinými předměty. Učitelé budou jezdit na workshopy a semináře do kulturních institucí a instituce zase k nim do škol. Budou je školit a představovat nové metody práce s dětmi, aby výuka byla zajímavá, interaktivní, kreativní, například zavedením dramatických aktivit do výuky. A může to být klidně i v matematice. Připravujeme totiž projekt, kdy by se umělci měli účastnit výuky a spolupracovat tandemově s učitelem, což je nový, velmi zajímavý koncept, kdy umělec přijde do hodiny matematiky či fyziky a spolu s učitelem bude po přípravě vyučovat nějaký problém v matematice či fyzice, ale trochu jiným způsobem, než se to dělá běžně. Je to tedy o propojování světů, které zdánlivě nemají nic společného, ale taková je dnešní doba. Je třeba kombinovat, spolupracovat a hledat možnosti propojení a nová řešení.

Co dá žákům to, že matematiku přijde učit výtvarník?
Třeba to, že matematický problém popíše skrze nějakou výtvarnou kresbu nebo herec prostřednictvím dramatické aktivity. Do výuky vnesou něco nového. Přispějí k tomu, aby matematika či fyzika nebyly učeny jen klasickým způsobem a řešením sbírkových úloh, ale i zábavnější formou. Třeba když se učíme planety, lze zahrát v prostoru divadlo, jak se tělesa pohybují kolem slunce a podobně.

Cílem je tedy bourat přesvědčení některých žáků: „…k čemu mi to bude v praktickém životě…“?
Přesně tak. Hlavně dnes už žijeme ve složitém světě a předměty nelze oddělovat. Musíme svět vidět v souvislostech a musíme věci umět propojovat. Proto hovořím o kreativitě a kreativním myšlení, což neznamená jen to, že umím něco nakreslit, ale že umím vyřešit problém originálně použitím kritického myšlení.

Jinými slovy, v Ostravě nastane škola hrou…
I tak se to dá nazvat.

Šéf ostravského sportu Jan Dohnal o stadionech pro Baník a Vítkovice.
EXKLUZIVNĚ: Šéf ostravského sportu Jan Dohnal o stadionech pro Baník a Vítkovice

Ostravské „základky“ se začínají měnit tak trochu v cirkus, viďte…
(směje se) Jestli myslíte spolupráci s Cirkusem trochu jinak, tak určitě. Snažíme se touto spoluprací motivovat děti k pohybu, v rámci tohoto workshopu děti s umělci nacvičují představení, které poté zahrají svým spolužákům. Kromě pohybového ztvárnění a získání vztahu k novému pohybu je to i o zapojení vlastních myšlenek, každé představení je tak originální a nové.

Když jste zmínila, že v zahraničí se běžně učí výtvarná výchova v galeriích, zaznamenala jste ten trend i u nás, nebo v rámci České republiky bude Ostrava průkopníkem?
Běžné to není, ale jsou v různých městech projekty, které jsou pro nás inspirativní, i proto každoročně pořádáme konferenci Talent City. Už se toho děje hodně, ale určitě budeme jedním z průkopníků tohoto přístupu.

Ke školství jsem zamýšlel stočit řeč až později, ale pojďme uzavřít toto téma vysokoškolským stupněm. Obě městské univerzity se „přetlačují“ v miliardových projektech. Je to signál studentům nejen v regionu, že do Ostravy se vyplatí jít studovat?
Určitě ano a není to jen o budovách jako takových, ale i o nových studijních oborech, které tam vznikají. Myslím, že studenti si stále vybírají univerzity na základě místa než kvality univerzity samotné, což je škoda, protože o Ostravě stále ještě panují představy, že je to škaredé město a že tady není co dělat. Proto raději chodí do Olomouce, Brna či Prahy. Snažíme se to zvrátit a tyto nové budovy a obory jsou určitě důležitým krokem. Máme nové trendy obory jako třeba nanotechnologii a další na fakultě bezpečnostního inženýrství. FBI roste počet studentů, předminulý rok o 75 procent, minulý rok o 50 procent, takže je vidět, že tyto obory jsou pro studenty zajímavé a začínají je vyhledávat i v Ostravě. Celkově ostravské školy, a to i ty střední a základní, jsou dlouhodobě hodnoceny jako kvalitní. Trochu mě mrzí, že se o tom moc neví, přestože sbíráme ocenění, a to i z Bruselu.

MHD v Ostravě. Ilustrační foto.
Dopravní náměstek Dohnal: Ostrava musí dotovat DPO, byť by to stálo dvě miliardy

Nyní máte prostor…
Tak tedy například díky už čtyřletému fungování kariérního poradce na základních školách jsme významně snížili počet dětí, které nedokončí základní školu. Máme i vyšší úspěšnost na středních školách, protože když si dítě vybere správnou střední školu, má větší šanci ji dokončit. Od února příštího roku se navíc kariérní poradenství začne nově vyučovat i na Ostravské univerzitě pro budoucí učitele, aby uměli s dětmi pracovat a poradit jim. Další zajímavý projekt je Talent Management. Ostrava jako jediné město v republice dlouhodobě podporuje talentované děti a pracuje s nimi. Velmi často mluvíme o inkluzi, ale my se musíme věnovat všem dětem, tedy i těm nadaným. Školní inspekce dlouhodobě poukazuje na to, že Česká republika nemá žádný systém práce s talenty. V Ostravě ho máme. Na každé škole v Ostravě také máme školního psychologa, aby se nejrůznější problémy řešily už v prvopočátcích. Významně to pomáhá snižovat například případy šikany. Kolikrát i v Praze jsou našimi projekty příjemně překvapení.