Kroužky ve střediscích volného času

Máte v rodině školáka? Deník má pro vás dárek!
Již v sobotu 31. srpna naleznete v Denících Moravskoslezského kraje neprodejnou příohu - rozvrh hodin pro školáky.

V pondělí 2. září se pak dočtete, co nového se ve školství a osnovách pro letošní školní rok chystá.

A ve středu11. září vyjde poprvé samostatná barevná příloha Junior!

Nezapomeňte si proto koupit svoje noviny!

Jednou z nejčastěji volených variant mimoškolních aktivit jsou kroužky pořádané v jednotlivých střediscích volného času nebo v domech dětí a mládeže. „Ve střediscích volného času si najdou to ‚své' všechny děti, ať už jsou na konkrétní činnost talentované, či se teprve hledají. Velkou výhodou je, že se děti mohou věnovat několika činnostem souběžně, a to za přijatelnou cenu. Mnohé kroužky nabízíme v různých úrovních dovedností, protože zatímco některé děti chtějí trávit volný čas pouze v rámci činnosti v kroužcích, jiné se těší na změření svých sil s vrstevníky na soutěžích," řekla Milada Božeková, ředitelka Střediska volného času v Moravské Ostravě.

Ačkoliv nabídka středisek bývá často podobná, najdou se i netradiční aktivity pro děti. „Naš DDM se zaměřuje především na adrenalinové sporty, například horolezectví, vodáctví, střelbu aj. Taktéž máme i robotický kroužek, galerijní cirkus a PC grafiku," řekla Kateřina Hořejší, ředitelka Domu dětí a mládeže v Ostravě-Porubě. Zápis ve střediscích volného času zpravidla probíhá první dva týdny v září.

Pro náročnější je tady ZUŠ

Pro ty, kteří se nespokojí jen s volnočasovou aktivitou, ale hledají především i hlubší umělecké vzdělání, jsou tu základní umělecké školy. Ty nabízí svým žákům individuální přístup a hlubší komplexní vzdělání.

„Kdysi se ZUŠ řídily striktními učebními plány, dnes je však situace jiná. Každá ze základních uměleckých škol si vytváří své vlastní vzdělávací programy. Žáci si pak mohou vybrat takový program, který jim nejlépe vyhovuje," vysvětlila Jeanetta Poláková Faiglová, ředitelka Základní umělecké školy v Ostravě-Zábřehu. Jak dále uvedla, děti jsou na ZUŠ přijímány na základě talentových zkoušek a rodiče se mohou s učiteli poradit, pro který obor má dítě vlohy. V nabídce se nejčastěji objevují hudební obory, jako je hra na hudební nástroj a zpěv, výtvarné obory, například kresba, malba a grafická technika, anebo taneční obor, který děti provede od klasického tance až po ten lidový. Ačkoliv se dny otevřených dveří pořádají už v květnu a červnu, v případě volného místa není problém přihlásit dítě i v září.

Který ze sportů je ten pravý?

Stejně jako umělecky nadané děti se nechtějí spokojit s masovými kroužky, i ty sportovně zdatné mohou docházet do sportovních klubů. Jak ale poznat, pro který sport má dítě předpoklady? Právě této otázce se věnuje ostravský SportTest. „Cílem SportTestu je celkový rozvoj motorických schopnosti, zjištění, pro jaký typ sportu se dítě hodí a ve kterém má největší šanci na úspěch," řekl Deníku Jan Michálek, zakladatel SportTestu. Děti si tak během třinácti lekcí vyzkouší řadu sportů zábavnou formou.

„Ideálním věkem pro absolvování kurzu jsou čtyři roky, především ale záleží, jestli je dítě schopno se začlenit do kolektivu a spolupracovat. Samozřejmě přijímáme i starší děti, maximální věkovou hranicí je 13 let," dodal Michálek. Podle věku jsou tak malí sportovci zařazeni do náležité kategorie, podle které se také odvíjí vybrané aktivity. Zápis probíhá na internetových stránkách SportTestu a kurzy začnou až ve třetím zářijovém týdnu.

O sportovní kluby je zájem

V případě, že rodiče nebo děti už mají jasnou představu jaký sport by byl tím nejvhodnějším, stačí si jen vyhledat sportovní kluby v Ostravě a okolí. Jedním z nich je i TJ Ostrava KST, který se věnuje stolnímu tenisu. Tréninky jsou vedeny kvalifikovanými a zkušenými trenéry, a to ve Varenské ulici v Ostravě. „Trénovat se bude od září, a to dvakrát až třikrát týdně. Nejlepší žáci budou mít možnost hrát soutěžní utkání a zúčastnit se i turnajů," informoval trenér Zbyněk Bajger.

O přihlášení dětí se mohou rodiče informovat přímo na stránkách vybraného sportovního klubu.

K TÉMATU

Co radí dětský psycholog?Na to, jak správně postupovat při výběru vhodné volnočasové aktivity, jsme se zeptali i psycholožky Petry Helebrantové.

Jaké jsou největší přínosy, které kroužky dětem poskytují, co se týče jejich psychiky?

Význam zájmových kroužků u dětí školního věku je velmi důležitý. V kroužku je dítě v kontaktu se svými vrstevníky, učí se zvládat různé sociální situace. Zároveň kroužky rozvíjí nadání každého dítěte a pomáhají mu se odreagovat od náročného školního prostředí, psychicky se uvolnit, či naopak vybít nadbytečnou energii.

Jak by měli rodiče vybrat vhodný kroužek?

Často je třeba, aby si dítě vyzkoušelo různé kroužky. Buďme tedy otevření jeho přáním. Když rodič vidí, že je jeho dítě například šikovné fyzicky, bude volit spíše pohybové aktivity, u hudebně zaměřeného dítěte bude uvažovat o hře na hudební nástroj apod. Vycházíme tedy z talentu dítěte a samozřejmě respektujeme, co ho baví. Do kroužku by dítě mělo chodit spokojené. Pokud si nejsme jisti, zda je kroužek pro dítě vhodný, můžeme se poradit přímo s lektorem nebo vedoucím. Někdy nám také může pomoci třídní učitel, výchovný poradce či školní psycholog. Jejich rada může být užitečná zvlášť v případě, kdy sama škola dětem nabízí různé zájmové aktivity.

Jednou z častých otázek je i vhodný počet kroužků. Jak poznáme hranici počtu kroužků?

Univerzální odpověď nenajdeme, musíme brát v potaz, že každé dítě má individuální potřeby, záleží také na věku dítěte, jeho osobnosti, inteligenci apod. Rodiče někdy mají tendenci dítěti zaplňovat veškerý jeho volný čas zájmovými kroužky. Dítě odpoledne po škole přechází z jednoho kroužku do druhého a rodiče jsou spokojeni, že má plný program, kde se jeho osobnost rozvíjí. Každé dítě však také potřebuje mít čas samo na sebe, odpočinout si a samo si rozhodnout, jak svůj volný čas bude trávit. Dítě, které je zvyklé mít volný čas stále zaplněný organizovanou činností, se nemusí naučit trávit volno se sebou samým a s vlastní činností. Zvlášť u dětí prvního stupně by rodiče měli s dětmi trávit společně alespoň část jejich volného času.

Eliška Michálková