Po maturitních zkouškách proběhly závěrečné zkoušky 132 žáků třetích ročníků oborů hutník, zámečník, obráběč kovů, mechanik elektrotechnických zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, elektrikář–silnoproud a poslední generace dobíhajícího oboru technickoadministrativní pracovník. U oboru hutník pak proběhla závěrečná zkouška podle nových podmínek projektu Kvalita I. Jednotné zadání hutnické zkoušky stvořené odborníky ze Střední školy Ostrava-Kunčice školy, Střední školy v Třinci a Národního ústavu odborného vzdělávání, postavilo před absolventy náročné úkoly. Zvládlo je však všech jedenáct žáků, takže spokojeni mohli být nejen oni, ale také představitel NÚOV i člen zkušební komise z řad pracovníků akciové společnosti Mittal Steel Ostrava, kam většina absolventů strojírenských a hutnických oborů nastupuje.

Nový školní rok začne 3. září slavnostním nástupem 429 žáků do prvních ročníku ve všech oborech a formách studia. Střední škole Ostrava-Kunčice se tak opět podařilo získat dostatek žáků do velmi žádaných strojírenských oborů s výučním listem.