Některé rodiče tak se zavedením posíleného Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) možná čeká nové kolečko souhlasů se zpracováním údajů jejich dětí i jich samotných. Podle právníka Jiřího Klegy z ostravské advokátní kanceláře Jakovidis|Klega|Partners nemusí vedení škol často ani tušit, že ke zpracovávání údajů potřebuje souhlas. Nebo mohou data být v rukou někoho úplně jiného třeba správce sítě. Citlivé údaje, jako jsou například zdravotní stav dítěte nebo údaje o rodinných vztazích, spadají navíc pod ještě výraznější kontrolu.

„Učitelé, správci sítě či jiné osoby si nemusí mnohdy ani uvědomovat, že zrovna zpracovávají osobní údaje,“ říká advokát Klega. I někteří učitelé se tak budou muset naučit, jak s údaji zacházet, aby se škola při případné kontrole nedostala do potíží. Pojistit se více souhlasy od rodičů je tedy pro instituce namístě.

O CO SE POSTARÁ NOVÝ POVĚŘENEC?

Do škol navíc přibude i nová funkce speciálního pověřence pro ochranu osobních údajů. „To je samozřejmě určitá komplikace navíc. Pověřenec by se měl orientovat v právní úpravě GDPR, včetně evropské legislativy, a průběžně také v rozhodovací praxi, která teprve nastaví některá výkladová pravidla nařízení,“ vysvětluje advokát Klega.

Pověřencem se ale nemůže stát zaměstnanec v pozici vedoucích personálních oddělení či jiných oddělení, kde se určují pravidla pro zpracovávání osobních údajů.

Školy tak nejspíš budou muset přijmout dalšího zaměstnance nebo externího pověřence, který ovšem neponese odpovědnost za nedodržení povinností ochrany osobních údajů. „Ta leží vždy na správci či zpracovateli,“ dodává Klega. S pověřencem vzniknou školám i nové výdaje, od kterých si ale mohou ulehčit třeba tak, že pro několik institucí přijmou jednoho společného externího pověřence, ať už advokáta nebo jiného odborníka na GDPR.

NepřehlédněteI když už dnes podstatnou část pravidel GDPR dodržují na základě současných zákonů, advokát Jiří Klega doporučuje školám a dalším příspěvkovým organizacím probrat nová pravidla ochrany osobních údajů s odborníky. Do 25. května musí i různá kulturní střediska, domy dětí a mládeže, knihovny a další stihnout přizpůsobit své fungování novému nařízení. Podrobné informace naleznou třeba v Metodické příručce k aplikaci GDPR ve školství na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V příštím díle se zaměříme na to, jaké dopady bude GDPR mít na e-shopy.

MARKÉTA SULKOVÁ