„Když posílám děcka do Penny něco nakoupit, vždycky jim připomínám, ať se rozhlédnou pořádně. Automobilisté tou křižovatkou občas jezdí hodně rychle," posteskla si maminka dvou dětí, která bydlí v Keltičkově ulici.

Křižovatka způsobuje občas problémy i řidičům. Především, když z vedlejších ulic, z Hladnovské či Keltičkovy, chtějí odbočit doleva. „Ráno, když je dopravní špička, si tam občas postojím dlouhé minuty," přidal postřeh obyvatel nedalekého domu v Hladnovské ulici.

Poměrně často dochází v této křižovatce i k dopravním kolizím.

Kdo to zaplatí?

Jak Deníku sdělil starosta Slezské Ostravy Antonín Maštalíř, výstavba kruhového objezdu v uvedené křižovatce patří už několik let mezi akce, které jsou prioritou tohoto městského obvodu.

„Sami se do toho ale pustit nemůžeme, tak náročnou stavbu by náš městský obvod finančně neutáhl. Nevzdáváme se a jednáme se zástupci města Ostravy, aby se na tuto akci našly peníze. Dva miliony korun, kterými by přispěl na stavbu náš obvod, máme připraveny. Na projektovou dokumentaci jsme už přispěli částkou 300 tisíc korun," doplnil starosta.

Mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská na dotaz Deníku odpověděla, že stavba okružní křižovatky je společnou investicí Moravskoslezského kraje a statutárního města Ostravy.

Termín zahájení? Možná rok 2015! 

„Stejně jako u dříve realizovaných silničních akcí, například Svinovských mostů, proto probíhá i společná příprava. Stavba bude společně investována, hlavním stavebníkem bude Moravskoslezský kraj. Je už také zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí předmětné stavby. V rámci tohoto stupně došlo k rozdělení jednotlivých stavebních objektů, kdy součástí stavby jsou vedle okružní křižovatky samotné i úpravy tras pro pěší, přeložky inženýrských sítí a výstavba trolejového vedení pro uvažované trolejbusové propojení lokality Františkov," upřesnila Andrea Vojkovská.

Jak také dodala, předpokládané stavební náklady podle dokumentace pro územní rozhodnutí činí zhruba 26 milionů korun, město by se mělo podílet patnácti miliony.

„V prosinci loňského roku bylo zadáno zpracování dokumentace pro stavební povolení. Tato dokumentace včetně vydání příslušných stavebních povolení by měla být dokončena ve druhé polovině roku 2014. Už na konci tohoto roku by tak mohl být vybrán dodavatel stavby. Pokud nedojde k jinému zdržení, například zásahu ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, měla by se okružní křižovatka stavět už v příštím roce," dodala Andrea Vojkovská.