Ačkoliv je Havířov poměrně velké město, podíl vlastníků nemovitostí je v této spádové oblasti nízký. Proto byla rozhodnutím ředitele Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj před třemi měsíci sloučena dvě velká katastrální pracoviště v Ostravě a Havířově. Největší novinkou byla změna sídla havířovského úřadu. Klienti mohou žádosti nyní vyřizovat jen v Ostravě, což někteří nevnímali pozitivně.

K TÉMATU:„V letošním roce bylo na území České republiky kromě ostravského a havířovského sloučeno několik dalších katastrálních pracovišť. A pokud vím, zatím nebylo o žádném jiném spojení rozhodnuto. Vezmeme-li však v úvahu postupný záměr elektronizace jednotlivých podání, jakož i pokračující digitalizaci katastrálních map, která by měla být ukončena v roce 2017, lze do budoucna další slučování předpokládat," uvedla ředitelka katastrálního pracoviště Ostrava Marcela Staniczková. 

„Ke spojování bylo hodně negativních ohlasů. Předpokládám, že především kvůli nadměrné medializaci problému, možná i částečně neznalosti. Určitý podíl měl i fakt, že havířovské katastrální pracoviště sídlilo přímo v budově magistrátu v Havířově a lidé byli zvyklí, že si všechno vyřídí na jednom místě. Myslím, že v současné době tyto hlasy utichají," uvádí ředitelka ostravského katastrálního úřadu Marcela Staniczková.

Platí za dopravu

Průběh tříměsíčního společného fungování už teď hodnotí pracovníci různě. „Největší negativum vidím v tom, že zaměstnanci z Havířova musí zaplatit více za dopravu. Ze začátku pro nás byla syntéza náročná rovněž proto, že jsme se museli seznamovat s novými pracovními postupy tohoto katastru. Na druhé straně sloučení pracovišť Havířova a Ostravy určitě ušetřilo nemalé náklady," popisuje přechod na nové pracoviště bývalá ředitelka havířovského katastrálního úřadu Pavlína Slowiková.

Vedoucí dokumentace katastru nemovitostí Lenka Cmielová také zaznamenala zintenzivnění pracovních povinností: „Registrujeme zvýšený počet jak poskytování údajů občanům, tak i vyřizování požadavků geodetů. Nicméně mi nepřijde, že by se čekací doba pro klienty výrazně změnila."

"Ani jsem si nevšiml"

Během prvních tří měsíců měli již lidé možnost se se změnou sžít. „Hned na začátku se mě sloučení dotklo, protože jsem z Havířova, a tím pádem musím jezdit až do Ostravy. Ale zatím jsem se s delšími frontami či s většími komplikacemi nesetkala," říká Petra Koktavá.

Někteří klienti sloučení ani nezaznamenali. Patří mezi ně i pan Pavel z Ostravy: „Vůbec jsem si toho nevšiml. A jelikož na katastr nechodím často, tak jsem vůbec o ničem nevěděl. Vím, že se v současnosti slučují i jiná pracoviště, ale spojování konkrétně těchto katastrálních úřadů jsem nepostřehl."

„Samozřejmě že jsme si vyslechli stesky klientů. Ze začátku zejména od lidí, kteří chodí na katastr velice často, například z realitních kanceláří," popisuje první dny vedoucí dokumentace.

NATÁLIE MARKOVSKÁ