Desítky milionů korun. O tolik peněz přišel podle zjištění Deníku Dopravní podnik Ostrava (DPO) kvůli systémové změně v hledání dodavatele energií.
V roce 2009, tedy ještě za ředitelování Františka Kořínka, se totiž DPO rozhodl přejít ze soutěžení dodavatele energií na každý rok zvlášť směrem ke dvouletým kontraktům.

Rozpětí ztráty: 17 - 45 milionů korun

Vzhledem k následnému poklesu cen energií však místo úspor přinesl tento systém ztrátu za rok 2010 ve výši až pětačtyřicet milionů korun. „Uzavření dvouletého kontraktu v roce 2008 na roky 2009 a 2010 přineslo DPO ztrátu v řádech desítek milionů korun. Kdyby byly jako v minulosti kontrakty jednoleté, lze reálně vyčíslit úsporu na minimálně sedmnáct milionů korun a maximálně na pětačtyřicet milionů korun.

Reálně bych to viděl na třicet milionů v případě, že by došlo k vypsání a realizaci tendru na nákup elektřiny pro rok 2010 ve druhém čtvrtletí roku 2009,“ vysvětlil odborník na ceny energií, který zná i okolnosti smluv uzavřených v DPO.

Podle mínění tohoto člověka (nepřál si zveřejnit své jméno, protože s DPO spolupracuje – pozn. redakce) přešel dopravní podnik ke dvouletému kontraktu na dodávky energií zrovna v té nejnevhodnější době, protože během roku 2008 cena silové elektřiny na Pražské burze zrovna výrazně rostla až k hodnotě 90 eur za MWh.

Na konci téhož roku přitom zase spadla na průměrných 54 eur za MWh, ve druhém čtvrtletí roku 2009 pak byla dokonce pod padesáti eury.

Dobře míněný úmysl

Dopravní podnik svůj nevýhodný krok hájí tím, že šlo o dobře míněný úmysl. Dvouletou smlouvu na dodávky elektřiny totiž údajně uzavřel i na roky 2004 a 2005 a výsledkem byla v roce 2005 úspora ve výši jedenáct milionů korun.

„Na vámi zmiňované období proto DPO rovněž ke dvouleté smlouvě přistoupil, protože nám bylo známo, že prodejci nabízejí svým odběratelům dvouleté kontrakty,“ uvedl mluvčí DPO Miroslav Albrecht.

Že šlo o krok, který nebyl zrovna šťastný, potvrzují i sumy za celkové náklady vydané na energie v minulých letech, které Albrecht vyčíslil. Ačkoliv je třeba brát v potaz možné výkyvy v cenách elektřiny, rozdíly mezi částkou vydanou v roce 2008, kdy byla smlouva ještě jednoletá, a lety 2009 a 2010, kdy šlo o dvouletý kontrakt, jsou velmi značné.

V roce 2008 zaplatil DPO dodavatelům za energie 106 milionů korun. V roce 2009 to najednou bylo 131 milionů a další rok později dokonce 137 milionů korun. Slova odborníka o tom, že by DPO při hospodárnějším přístupu k této otázce ušetřil reálně až třicet milionů korun, se proto nezdají být vůbec lichá.

Kolik platil DPO dodavatelům za energie?

2007 92 475 000 korun

2008 105 961 000 korun

2009 131 537 000 korun

2010 137 642 000 korun