Vyplývá to i ze statistik za jednotlivé roky. Ty vykazují sestupnou tendenci. Například v uplynulém roce 2020 - který ovšem podle některých zdrojů mohl ovlivnit i všeobecný útlum kvůli covidu a opatřením - nebyla v MSK zaznamenána ani jedna smogová situace (pozn. red. poprvé od roku 2009). Ta se vyhlašuje v případě mimořádně znečištěného ovzduší, kdy dýcháme mnohem více oxidu siřičitého, dusičitého nebo prachových částic PM10. To rozhodně nebývalo v minulých letech obvyklé.

Třeba v roce 2019 byla pro oblast Ostravy, Karviné a Frýdku-Místku vyhlášena jedna smogová situace a trvala 94 hodin. Jedna byla na Třinecku s trváním 90 hodin. V obou případech platila i regulace, kdy podniky musejí dodržovat přísnější ekologická opatření, aby ovzduší ještě víc neznečišťovaly. Zbytek kraje v roce 2019 zaznamenal rovněž jednu smogovou situaci.

A předešlý rok 2018 jich přinesl ještě více. Jen pro aglomeraci Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek to byly čtyři, tři na Třinecku. 

Pozitivní údaje nabízí i množství zákonem stanoveného ročního maximálního počtu překročení denního limitu pro polétavý prach. Tato nadlimitní koncentrace je možná nejvýše 35 krát za rok.

A tak zatímco v roce 2019 byla hranice zdolána na šesti místech kraje, i to je ale oproti předchozím letům zlepšení, minulý rok se tak podle údajů meteorologů stalo pouze ve dvou případech. V Ostravě-Radvanicích a Věřňovicích.

„Kvalita ovzduší se postupně zlepšuje, s výkyvy v letech, kdy byl častější výskyt nepříznivých rozptylových podmínek. V posledních dvou letech došlo v této oblasti k výraznému zlepšení. Loni byla dosažena historicky nejlepší kvalita ovzduší v MSK,“ potvrzuje Deníku vedoucí oddělení kvality ovzduší ostravské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Blanka Krejčí.

Lokální vytápění, doprava a průmysl

Navzdory těmto příznivým zprávám je však potřeba neusnout na vavřínech. V kraji je stále co zlepšovat.

„V naší oblasti jsou významným činitelem emise ze všech hlavních zdrojů znečišťování, tedy lokální vytápění, průmysl a doprava. K těm přispívá i přenos znečištění z polských regionů a situaci umocňuje pánevní charakter oblasti, kde se častěji mohou vyskytovat méně příznivé rozptylové podmínky. K překračování limitů dochází nejčastěji na Karvinsku v blízkosti česko-polské hranice a na některých ostravských lokalitách ovlivněných významnými průmyslovými či dopravními zdroji znečišťování,“ dodává Blanka Krejčí

Čaj, med, má-li slivovici, ať si dá

A je tady i druhá strana mince. Dýcháme-li ve větří míře znečištěný vzduch, může to mít neblahé následky pro naše zdraví. Nejnáchylnější jsou děti, těhotné ženy, starší lidé nebo astmatici.

„Když je smog, nejlepší je vůbec nechodit ven. A když člověk večer otevře okno, to se také moc nedá. Nemusí to být ani problém velkých firem. Vidím ve svém okolí, že i dobře situovaní lidé v rodinných domech topí kdečím. Pokud už se člověk nachladí, škrábe jej v krku, má rýmu, nemusí hned druhý den chodit k lékaři. Stačí pobýt tři dny doma. Čaj, med, má-li slivovici, ať si dá. K tomu horkou vanu, teplé ponožky, svetr a pod deku. A není možné, aby si většinu těchto obtíží sami chronicky zdraví lidé nevyřešili,“ říká opavská praktická lékařka Eva Dratvová.

Věkové složení osob, majících problémy dýchacích cest, podle ní nejde přesně určit.

„Onemocnění postupně pokračuje, od horních cest dýchacích až k bronchitidám a zápalům plic. Nemluvě o kuřácích, ti by měli v době smogu opravdu abstinovat. Co se léčby týká, napřed symptomaticky něco na odkašlávání, je-li člověk alergik, pak nějaká antihistaminika. Přeroste-li problém v bakteriální, jsou na místě antibiotika, konzultace na plicním, rentgen plic a rentgen dutin. Dutiny jsou ve smogovém období, jak to vidím v ordinaci, nejčastější příčinou nemoci, zpočátku to nemusí být ani žádný velký problém, ale rádo to pak do chronicity přejde,“ dodává Eva Dratvová.

K TÉMATU

Smogová situace v MSK

Rok 2020: 
0 smogových situací 

Rok 2019:
Aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek: jedna smogová situace po dobu 94 hodin, vyhlášená regulace trvala 84 hodin.
Třinecko: jedna smogová situace po dobu 90 hodin, vyhlášená regulace trvala 78 hodin.
Zbytek MSK: jedna smogová situace po dobu 75 hodin, bez vyhlášení regulace.

Rok 2018:
Aglomerace Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek: čtyři smogové situace po dobu 336 hodin, vyhlášená regulace trvala 156 hodin.
Třinecko: tři smogové situace po dobu 227 hodin, vyhlášená regulace trvala 103 hodin.
Zbytek MSK: jedna smogová situace, bez vyhlášení regulace.


Překročení zákonem stanoveného ročního limitu (oblast Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek)
(pozn. hranice překročení limitu pro polétavý prach je 35 dní)

Rok 2020: Limit překročen na dvou místech: Věřňovice (počet překročení 36), Ostrava-Radvanice (počet překročení 36)

Rok 2019: Limit překročen na šesti místech: Věřňovice (74 dní), Ostrava-Radvanice (62 dní), Ostrava-Českobratrská (47 dní), Rychvald (40 dní), Ostrava-Přívoz (39 dní), Karviná (36 dní).

Rok 2018: Limit překročen na osmnácti místech: Věřňovice (94 dní), Ostrava-Radvanice (89 dní), Ostrava-Přívoz (87 dní), Rychvald (73 dní), Havířov (70 dní), Karviná (70 dní), Ostrava-Radvanice (70 dní), Český Těšín (69 dní), Šunychl (67 dní), Ostrava-Fifejdy (64 dní), Třinec-Kanada (60 dní), Ostrava-Zábřeh (59 dní), Frýdek-Místek (55 dní), Třinec-Kosmos (53 dní), Ostrava-Mariánské Hory (43 dní), Písečná (40 dní), Ostrava-Poruba (38 dní)

Rok 2017: Limit překročen na osmnácti místech (stejná místa jako v roce 2018)

Rok 2016: Limit překročen na čtrnácti místech.

Rok 2015: Limit překročen na sedmnácti místech.