„Inspektoři vyjeli do areálu na operativní kontrolu,“ informovala zastupující mluvčí ČIŽP Jana Jandová s tím, že se neprokázalo porušení podmínek integrovaného povolení sanace ekologické zátěže.

Martin Chyba, vedoucí provozu AVE CZ, upřesnil, že nepříznivé klimatické podmínky včera odložily už začátek směny. Později se zastavovalo vápnění kalů nejvíce hlídaná operace na lagunách. „Nakonec jsme přerušili i zbývající práce, jako odtěžení surových či zavápněných kalů, protože došlo k vyhlášení smogové situace,“ vysvětlil Chyba.

Od veřejnosti nicméně přicházely další podněty na zápach. „Mne osobně z toho bolí v krku. Myslíme, že situace je neúnosná,“ psal obyvatel sídliště Fifejdy.

Likvidace lagun nicméně fungovala podle ČIŽP podle pravidel. „V této lokalitě monitorujeme práce průběžně, a dosud jsme nezjistili porušení zákona,“ upozornila Jandová.