„Specifických vůní a kouřů zde bývá více. Stejně, jako bude i jejich zdrojů. Třeba chemické provozy smrdí hlavně v noci. Kdoví co tam vypouštějí,“ říká František poukazující na problém opakovaně. Tak jako spousta obyvatel z okolí, kteří hovoří o zápachu chemikálií či kompostu. Na silný olejový odér z lagun už ale pomalu zapomínají.

„Úprava ropných kalů vápněním skončila předloni. S tím ustal také mnoho let obtěžující zápach,“ uvádí Jana Dronská za státní podnik DIAMO. Tomu patří areál lagun Ostramo, odkud firma AVE CZ vozí neutralizované svinstvo ve speciálních kontejnerech ke zpracování – energetickému využití, tedy spálení – což se děje mimo Ostravu.

„Na občasný zápach nesoucí se z průmyslové zóny už jsme prostě zvyklí,“ tvrdí Patrik Hujdus, starosta Mariánských Hor a Hulvák. Na radnici v poslední době neevidují zvýšený počet stížností obyvatel. V případě „výjimečných situací“ volají do společností v průmyslové zóně a požadují od nich potvrzení či vyvrácení havárií nebo úniků.

Některé firmy odpověděly, jiné mlčí

„Ve druhé polovině srpna jsme se vyjadřovali k podnětům občanů na zápach podobný hnoji či tlení. Zopakuji tedy, že výrobu jsme u nás měli tehdy na více než dva týdny odstavenou kvůli generálním opravám. Nemohla být zdrojem,“ vzkazuje Miroslava Jeřábková za BorsodChem MCHZ. Ten podle ní nesmrdí ani po obnově provozu. „Naše firma nedělá žádná hnojiva, neprodukuje ani nezpracovává jakýkoliv biologický odpad,“ dodává Jeřábková za chemičku.

Vedle působící spalovna nebezpečných odpadů (jejíž projekt navyšování kapacity je ostravskou veřejností bouřlivě odmítán) a kompostárna se k situaci do uzávěrky nevyjadřují. Na mailové žádosti nereagují.

Zato z Moravské Ostravy a Přívozu ano: „Zaznamenali jsme sice pouze dvě upozornění na podobný problém, ale uvědomujeme si přítomnost hned několika potencionálních zdrojů zápachů.“ Podle mluvčí Hany Mainušové to může být chemička, kompostárna a též mimo řečenou oblast „Švermy“ se nacházející koksovna Svoboda.

„V minulém týdnu BorsodChem ohlásila událost, která zapříčinila barevný kouř. Jeho hodnoty ale nepřesáhly žádné ze stanovených limitů,“ podotýká Mainušová. A doplňuje, že obvod i město situaci sleduje - což je však poněkud obtížné, pokud průmyslové provozy neporušují podmínky integrovaných povolení vydávaných krajem!