Už přes rok cestujícím městské hromadné dopravy zjednodušuje nákup SMS jízdenek pouhé prozvonění.

V průběhu posledního roku se forma SMS jízdného dostala do obecného povědomí a standardně ji využívá stále větší procento cestujících. Podle statistik Dopravního podniku Ostrava je takto prodáno kolem tří tisíc lístků měsíčně, což tvoří přibližně čtyři a půl procenta z celkového počtu SMS jízdenek. Důvody jsou úspora času a komfort.

Registrace odrazuje

Systém koupě těchto elektronických jízdenek je prostý. Nejdříve je nutná úvodní registrace prozvoněním čísla 910 301 010 (tu už cestující při další koupi nemusí opakovat), po ní přijde bezprostředně uživateli SMS, na niž zareaguje podle pokynů. Po registraci už stačí prozvonění telefonního čísla příslušné jízdenky.

Povinná úvodní registrace však může cestující od případné koupě odradit: „Vím, že to není složité, ale nikdy jsem se k registraci neodhodlala. Mám pocit, že je to zdlouhavé," říká sedmadvacetiletá Květa Matuščíková z Ostravy-Přívozu.

Nákup elektronického jízdného je pohodlný a rychlý. Jeho hladký průběh narušuje pouze fakt, že jízdenka na mobil přijde do dvou minut od prozvonění, tudíž je přece jen nutno předem počítat s časovou rezervou.

„Když nemám drobné do automatu nebo si nestíhám koupit lístek ve stánku, jsou SMS jízdenky určitě výhoda, člověk ale musí někdy déle čekat, než mu jízdenka na mobil přijde," řekla Deníku osmnáctiletá studentka Kateřina Kopalová.

Novince lidé moc nevěří

Od 1. září letošního roku zavedl dopravní podnik další novinku možnost on-line platby.

„Moderní doba si žádá moderní alternativy placení, a proto jsme se rozhodli cestujícím umožnit hradit SMS jízdenky přímo z jejich bankovního účtu. Pro využití této služby stačí provést krátkou registraci, autorizaci platební karty a potom stačí objednat jízdenku rovněž prozvoněním," řekl Deníku mluvčí dopravního podniku Miroslav Albrecht. Tato forma nákupu ovšem cestujícími zatím ve větší míře využívána není: „Musím říct, že o téhle možnosti vůbec nevím a neláká mě ji zkusit," sdělil Deníku Radek Pracný z Ostravy-Poruby.

SMS jízdenky zavedl DPO před pěti lety. Jejich loňské i letošní změny souvisí i s přechodem k jinému poskytovateli služeb. A novinek by mělo přibývat. „Do budoucna se uvažuje také o platbě jízdného bankovní kartou přímo v odbavovacím zařízení ve vozidle," dodal na závěr Miroslav Albrecht.

Klára Kohutová