Miroslav Samolevič byl dlouhá léta redaktorem deníku Práce v Brně a Ostravě, odkud přešel na funkci zástupce šéfredaktora krajského deníku Nová svoboda. Po roce 1968 byl za své postoje a zejména články zaměřené proti vstupu vojsk Varšavské smlouvy z novin propuštěn. Měl zákaz vykonávat svou profesi.

Teprve po sametové revoluci v listopadu 1989 se mohl k novinařině vrátit – a opět byl velmi aktivní. Účastnil se zakládání Moravskoslezského dne, prvního nezávislého deníku na severní Moravě a ve Slezsku. Když tyto noviny začaly vycházet, stal se jejich šéfredaktorem.

Svou činností příspěl ke vzniku nové svobodné žurnalistiky v našem regionu. K tomu zbývá ještě připomenout, že právě Miroslav Samolevič usiloval už před rokem 1968 o vznik moderních novin, které by nebyly poplatné politice a komunistické straně.

V roce 1967 začal vydávat v souvislosti s výstavou Ostrava 67 Večerník, který byl svým nápaditým stylem, vtipem a pohotovým zpravodajstvím vzorem pro to, že i v tvrdém příkazním systému lze dělat zajímavé a čtivé noviny. Však za to byl mimořádně ostře kritizován.

I po odchodu na zasloužený odpočinek se účastnil různých aktivit skupiny žurnalistů s názvem Klub novinářů pražského jara, ale organizoval také sportovní akce ve Frýdku-Místku, kde bydlel. Odešel jeden z nejlepších novinářů našeho regionu.