KAUZA DENÍKU

Vaše stanovy podobné účelové stěhování dovolují, je to ale správné?

Dnes je to tak, že členem sociální demokracie se může stát uchazeč v místě svého trvalého bydliště. Pokud posléze chce přestoupit do jiné organizace, musí o tom rozhodnout její členové a schválit to okresní výbor, v případě Ostravy městský. Čili nekontrolované přemisťování není možné.

Pokud ale tyto podmínky splní, klidně mohou ovlivnit nějaké důležité hlasování a po dvou týdnech se zase vrátit do původní mateřské buňky.

Tak minimálně by to mělo být vyššímu schvalovacímu orgánu, tedy Městskému výboru ČSSD v Ostravě, nápadné. Měl by se pozastavit nad tím, proč se v žádostech o přeregistraci objevují stále stejná jména. Na této úrovni se podobným praktikám dá určitě zabránit a přestupy neschvalovat. Pokud by se potvrdilo, že se podobné věci odehrávají, je jednou z cest změna stanov.

V jakém smyslu?

Stačí do nich dát odstavec, podle něhož bude možné přestoupit z jedné organizace do druhé pouze po uplynutí určité lhůty.

Budete podobnou úpravu navrhovat na březnovém sjezdu?

Je to jedna z věcí, o níž se v komisi pro stanovy vede momentálně debata. Je v ní předložen návrh, aby člen musel setrvat po přeregistraci v nové organizaci nejméně půl roku.

V Ostravě k podivným přesunům členů s požehnáním městského výboru asi skutečně dochází. Budete se tou kauzou zabývat?

Primárně to je úkol pro ústřední kontrolní komisi ČSSD. Jistě požádám jejího předsedu Martina Strace, aby se tím komise zabývala.

Nabírání tzv. černých duší v minulém období poznamenalo jak ODS, tak ČSSD. Budete tento problém nějak radikálně řešit?

V okamžiku, kdy jsem se ocitl po rezignaci Jiřího Paroubka v čele ČSSD, se tomu intenzivně věnuji. Zahájili jsme kontroly ve všech okresech, kde došlo k viditelnému nárůstu členské základny, který se nedá vysvětlit přirozeným způsobem. Všem členům posíláme doporučené dopisy. Pokud nejsou v masovějším měřítku vyzvednuty, dochází k přeregistraci členů. Hned po volbách jsme se rozhodli přeregistrovat celou okresní organizaci Litoměřice v Ústeckém kraji. Pokud dopisová prověrka nedopadne dobře, budou následovat i další okresy.

Takže reálných členů může být třeba o třetinu méně?

Číslo zatím neznám, ale bude jich určitě o něco méně. Budu rád, když do sjezdu proběhnou kontroly všude. Což neznamená, že nedojde ke změně stanov, která náhlé nábory členů či podezřelé přesuny znemožní.