Krajský soud v Ostravě v úterý zrušil rozhodnutí rektora Ostravské univerzity o odvolání Arnošta Martínka z funkce děkana lékařské fakulty. Martínek byl odvolán rektorem z funkce děkana v prosinci minulého roku po souhlasu Akademického senátu Ostravské univerzity.

Rektor toto odvolání mimo jiné odůvodnil tím, že Martínek ve funkci děkana porušoval zákon, když přijímal také uchazeče, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení.

„Rozhodnutí soudu mě velmi překvapilo. Z ústního odůvodnění rozsudku nebylo zcela jasné, v čem soud spatřoval nedostatky v mém rozhodnutí. Proto se konkrétněji vyjádříme až po obdržení písemného vyhotovení rozsudku,“ konstatoval rektor univerzity Jan Lata s tím, že z hlediska faktického nemá toto rozhodnutí soudu na aktuální působení Martínka na lékařské fakultě žádný vliv, protože do funkce děkana již byl vrácen takzvaným předběžným opatřením Krajského soudu v Ostravě v únoru tohoto roku.