DENÍK SLEDUJE

Vyřeší se problém se skládkami, získá se teplo pro domácnosti, a navíc prý dojde ke snížení emisí. To jsou podle zastánců spalovny plusy takzvaného Krajského integrovaného centra (KIC) pro nakládání s odpady, které má vyrůst v lokalitě bývalého Dolu Barbora u Karviné.

Na druhé straně jsou ale odpůrci, kterým vadí, že už v tak znečištěném koutě republiky vznikne další zdroj, jenž bude mít na ovzduší spíše negativní vliv. Odpad by se podle nich měli lidé nejprve naučit pečlivě třídit, až pak by se mělo uvažovat o spalování zbytků.

Aktivity směřující k postavení spalovny však v úterý postoupily o krok dále. Na krajském úřadě totiž byla podepsána smlouva o smlouvě budoucí na dodávky tepla mezi zástupci KIC a společností Dalkia. Podle ní dodá spalovna Dalkii 1100 terajaulů tepla za rok, kterým bude zásobováno na pětadvacet tisíc domácností na Karvinsku.

„Dalkia má ve světě bohaté zkušenosti s provozováním spaloven komunálního odpadu v řadě měst, například ve známém francouzském turistickém městě Nice. Odběr tepla ze spalovny na Karvinsku nám umožní nahradit ročně přes sto tisíc tun uhlí. To je dobrá zpráva pro životní prostředí i obyvatele,“ konstatoval Laurent Barrieux, generální ředitel společnosti Dalkia Česká republika.

Co si o výstavbě spalovny v Karviné myslíte? DISKUTUJTE POD ČLÁNKEM!

Představitelé karvinské radnice závazek Dalkie na odběr tepla ze spalovny uvítali. Byla to jedna podmínek pro souhlas s její výstavbou. „Stále ale trvají i naše další požadavky, a to výrazná úleva životnímu prostředí na Karvinsku. Chceme dotace do ekologických programů od státu i kraje včetně příslibu stavby obchvatu města, a rovněž chceme záruky, že budoucí provoz spalovny nebude mít negativní vliv na ovzduší ve městě,“ vyjádřila se karvinská mluvčí Šárka Swiderová.

Smlouva mezi Dalkií a KIC je podepsána na třicet let a začít platit by měla od podzimu roku 2014, kdy se předpokládá rozjezd spalovny. V současné době jsou shromažďovány podklady pro žádost o územní rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno do konce roku. Příští rok by mělo začít výběrové řízení na zhotovitele stavby, který dostane za úkol zajistit i další nezbytná povolení.

„Zároveň pracujeme na zajištění financování stavby. Jednáme s Evropskou investiční bankou o poskytnutí úvěru, finalizujeme žádost o dotaci z Operačního programu Životní prostředí,“ nastínila fázi příprav Silvia Součková, místopředsedkyně představenstva KIC.

Spalovna by měla přijít podle odhadů na pět miliard korun. Až tři miliardy z této částky by mohl činit úvěr, zbytek by měla pokrýt zmiňovaná dotace. „Spalovna se bude stavět bez zatížení rozpočtu měst a kraje. Její cena navíc může být nižší, rozhodne soutěž,“ uvedl k tématu Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezské­ho kraje.