Jde o ty, kterým soudy v rámci trestů uložily zákazy vstupů na stadiony. Je mezi nimi i dvanáct mužů, kteří byli v roce 2020 odsouzeni za účast na mediálně známém loupežném přepadení příznivců fotbalového klubu SFC Opava. Všichni uzavřeli se státním zástupcem dohodu o vině a trestu - více zde.

Díky ní vyvázli s tříletými podmíněnými tresty s odkladem na pětiletou zkušební lhůtu. Dostali také zákazy vstupu na stadiony od pěti do deseti let a peněžité tresty v rozmezí od 45 000 do 109 500 korun.

V souvislosti se zákazem vstupu na stadiony se ocitli pod dohledem Probační a mediační služby. Nedělní zápas někteří stráví na policii, další u televize.

„Osoba, která je rizikovější a může dojít k jejímu selhání, má povinnost se hlásit na místně příslušné obvodní oddělení policie, kde většinou setrvá po dobu před, v průběhu a krátce po jemu zakázaném utkání,“ uvedla Kateřina Horáková Kuchtová, vedoucí ostravské pobočky Probační a mediační služby.

Ne každý, komu soudy uložily zákaz vstupu na stadiony, se ale musí hlásit na policii. Rizikovost vyhodnocuje pracovník Probační a mediační služby v úzké spolupráci s policisty, kteří se věnují problematice extremismu a diváckého násilí.

K TÉMATU
K přepadení opavských fanoušků došlo 7. října 2018 v Březové na Opavsku. Příznivci Opavy se vraceli z utkání v Brně, kde Opava kvůli opravě svého stadionu hrála domácí zápasy. Baníkovci se na útok dlouhodobě připravovali. Zvyklosti a chování Opavanů zmapovali při jednom z jejich dřívějších výjezdů do Brna. V Březové na ně 7. října nalíčili past v podobě fingovaného defektu na vozidle. Když Opavané zastavili, rozběhli se k nim útočníci v kuklách a s různými předměty v rukou. Rozbili okno a otevřeli kufr, z něhož vzali vlajky a další věci. Dvanáct Baníkovců díky dohodě vyvázlo s podmíněnými tresty. Před soudem se ocitlo i dalších pět obžalovaných. Čtyři z nich byli zatím nepravomocně odsouzeni k pobytu ve vězení od pěti let do šesti let a devíti měsíců, pátý odešel s podmínkou.